<<
>>

РSLLW/РSLLD/РSLLQ •

PSLLW приемник, количество_сдвигов PSLLD приемник, количество_сдвигов PSLLQ приемник, количество_сдвигов • См. описание команд PSLLW/PSLLD/PSLLQ в разделе «Команды блокаММХ» PSRAW/PSRAD • PSRAW приемник, количество_сдвигов PSRAD приемник, количество_сдвигов • См.
описание команд PSRAW/PSRAD в разделе «Команды блока ММХ». PSRLDQ • PSRLDQ приемник, количество_сдвигов • 66 0F 73 /3 18 PSRLDQ rхmml,i8 • Сдвиг вправо приемника н® аданнос число байтов. Действие: сдвиг вправо приемника на число байтов, указанных непосредственным операн- дом количество_сдвигов. Освобождаемые справа младшие байты обнуляются. Если значение, ука- занное операндом количество_сдвигов, больше, чем 15, операнд приемник обнуляется. PSRLW/PSRLD/PSRLQ • PSRLW приемник, количество_сдвигов PSRLD приемник, количество_сдвигов PSRLQ приемник, количество_сдвигов • См. описание команд PSRLW/PSRLD/PSRLQ в разделе «Команды блока ММХ». PSUBB/PSUBW/PSUB • PSUBB приемник, источник PSUBW приемник, источник PSUBD приемник, источник • См. описание команд PSUBB/PSUBW/PSUBD в разделе «Команды блока ММХ». PSUBQ • РSUВQ приемник, источник • См. описание команды PSUBQ в разделе «Команды блока ММХ». PSUBSB/PSUBSW * • PSUBSB приемник, источник PSUBSW приемник, источник • См. описание команд PSUBSB/PSUBSW в разделе «Команды блока ММХ». PSUBUSB/PSUBUSW • PSUBUSB приемник, источник PSUBUSW приемник, источник • См. описание команд PSUBUSB/PSUBUSW в разделе «Команды блока ММХ».
<< | >>
Источник: В. И. Юров. Assembler. Учебник для вузов. 2-е изд. 2003

Еще по теме РSLLW/РSLLD/РSLLQ •:

 1. Л.О. Доліненко, В.О. Доліненко, С.О. Сарновська. Цивільне право України, 2006
 2. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
 3. ПЕРЕДМОВА
 4. Частина І ПРОГРАМА КУРСУ «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»
 5. Розділ І. Загальні положення цивільного права
 6. Тема 1. Поняття цивільного права. Предмет та метод, система цивільного права. Функції та принципи цивільного права
 7. Тема 2. Цивільне законодавство України
 8. Тема 3. Поняття, елементи та види цивільних правовідносин
 9. Тема 4. Здійснення цивільних прав і виконання обов’язків
 10. Тема 5. Захист цивільних прав та інтересів
 11. Тема 6. Об’єкти цивільних прав
 12. Тема 7.ФІЗИЧНІ особи як суб’єкти цивільного права
 13. Тема 8. Юридичні особи
 14. Тема 9. Держава як суб’єкт цивільного права. Територіальні громади та Автономна Республіка Крим як суб’єкти цивільного права
 15. Тема 10. Правочини: поняття, види. Умови чинності правочину
 16. Тема 11. Представництво і довіреність
 17. Тема П.Строки. Позовна давність
 18. Нормативний матеріал: