<<
>>

В. Я. Бурак, 3. Я. Козак, П. Д. Пилипенко, С. М. Сішчук, Т. П. Шевчук, І. М. Якушев. Трудове право України. 2004

У підручнику на основі чинного трудового законодавства та практики його застосування розкриваються основні інститути сучасного трудового права України. Буде корисним для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, працівників юридичної і кадрової служби, профспілкових працівників та усіх, хто цікавиться трудовим правом.

<< | >>
РОЗДІЛ 1
ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД ТА СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
1.4. Функції трудового права України
РОЗДІЛ 2
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
РОЗДІЛ З
ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ
РОЗДІЛ 4
ДЖЕРЕЛА (ФОРМИ) ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
РОЗДІЛ 5
ПРАВОВІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА. КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ
РОЗДІЛ 6
ТРУДОВИЙ ДОГОВІР. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ НА РОБОТУ
РОЗДІЛ 7
ЗМІНА УМОВ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ТА ПІДСТАВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ
РОЗДІЛ 8
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ
РОЗДІЛ 9
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСУ ВІДПОЧИНКУ
9.3. Щорічні відпустки
РОЗДІЛ 10
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ
РОЗДІЛ 11
ВНУТРІШНІЙ ТРУДОВИЙ РОЗПОРЯДОК ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТРУДОВИМ ПРАВОМ
РОЗДІЛ 12
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ
РОЗДІЛ 13
ТРУДОВІ СПОРИ (КОНФЛІКТИ) ТА ПОРЯДОК ЇХ ВИРІШЕННЯ
13.3. Порядок розгляду колективних трудових спорів
РОЗДІЛ 14
НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ
РОЗДІЛ 15
МІЖНАРОДНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО

Книги и учебники по дисциплине Трудовое право:

  1. П. Ходаковский, А. Павлинская, Е. Новичкова, И. Распутняя,О. Кучерук

    . Трудовое законодательство Путеводитель - 2010 год

  2. Н.Б. Болотіна, Г.І. Чанишева. Трудове право України: підручник - 2000 год