<<

Н.Б. Болотіна, Г.І. Чанишева. Трудове право України: підручник. 2000

Цей підручник підготовлений з метою надання допомоги насамперед студентам, учням, котрі оволодівають спеціальністю "Правознавство", у вивченні трудового права. Підручник буде також корисним для викладачів юридичних вузів, аспірантів, практичних працівників, для всіх, хто цікавиться проблемами правового регулювання праці в умовах формування ринкових відносин в Україні. У даному підручнику прокоментовано чинне трудове законодавство: Кодекс законів про працю України (далі - КЗпП), закони України "Про колективні договори і угоди", "Про зайнятість населення", "Про охорону праці", "Про відпустки", "Про оплату праці", "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", а також постанови Кабінету Міністрів України з питань укладення контрактної форми трудового договору, зайнятості, працевлаштування, оплати праці, індексації заробітної плати, компенсації працівникам втрати частини заробітної плати в зв'язку з порушенням термінів її виплати, охорони праці та ін.

<< |
Глава 1 ПРЕДМЕТ, МЕТОД І СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА
§ 1.4. Відмежування трудового права від суміжних галузей права
Глава 2 ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА
Глава 3 ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Глава 4 СУБ'ЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА
Глава 6 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Розділ II ІНДИВІДУАЛЬНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО
Глава 7 ТРУДОВИЙ ДОГОВІР
Глава 8 РОБОЧИЙ ЧАС
Глава 9 ЧАС ВІДПОЧИНКУ
Глава 10 ОПЛАТА ПРАЦІ
Глава 11 ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ
Глава 12 ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Глава 13 МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
Глава 14 ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ПРАЦІВНИКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ
Глава 15 ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ
Розділ III КОЛЕКТИВНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО
Глава 20 КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР І КОЛЕКТИВНІ УГОДИ
Глава 21 ТРУДОВІ СПОРИ
Розділ IV НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ
Глава 22 ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Книги и учебники по дисциплине Трудовое право:

  1. П. Ходаковский, А. Павлинская, Е. Новичкова, И. Распутняя,О. Кучерук

    . Трудовое законодательство Путеводитель - 2010 год

  2. В. Я. Бурак, 3. Я. Козак, П. Д. Пилипенко, С. М. Сішчук, Т. П. Шевчук, І. М. Якушев. Трудове право України - 2004 год