<<

В.Ф. Годованець. Конституційне право України. Конспект лекцій. 2-ге видання . 2001

У конспекті лекцій висвітлено найважливіші положення вчення про конституцію, основні етапи історії Конституції України, її юридичні властивості, основні принципи, структуру, функції, порядок реалізації, тлумачення, внесення змін у неї та її охорони. Для студента і всіх, хто цікавиться питаннями конституціоналізму.

<< |

Книги и учебники по дисциплине Конституционное право:

  1. М.В. Баглай Ю.И. Лейбо Л.М. Энтин. Конституционное право зарубежных стран - 2004 год
  2. М.В. Баглай . Конституционное право Российской Федерации - 2002 год
  3. Ю.М. Тодик, В.С. Журавський. Конституційне право України - 2002 год