<<
>>

Ю.М. Тодик, В.С. Журавський. Конституційне право України. 2002

У підручнику системно, з урахуванням сучасного стану конституційне-правового регулювання суспільних відносин в Україні, практики реалізації конституційного законодавства аналізуються питання теорії Конституції, основ конституційного ладу, прав, свобод і обов'язків людини і громадянина, конституційних засад громадянського суспільства, статусу політичних партій та громадських організацій, засобів масової інформації, організації і проведення виборів, всеукраїнського та місцевих референдумів, розкриваються кон-ституційно-правовий статус Верховної Ради України, Президента, Кабінету Міністрів, Конституційного Суду» органів суду і прокуратури, місцевого самоврядування, територіальний устрій України, розглядається специфіка правового статусу Автономної Республіки Крим. Законодавчі та інші нормативно-правові акти в підручнику подані за станом на 1 вересня 2002 року. Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і факультетів та інших навчальних закладів.

<< | >>
Розділ 1
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА
§ 4. Система конституційного права України
Розділ 2
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
Розділ З
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
Розділ 4
ЗАСАДИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ * УКРАЇНИ
Розділ 5
ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ
Розділ 6
КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
Розділ 7
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ
Розділ 8
КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Розділ 9
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ
Розділ 10
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ
Розділ 11
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Розділ 12
ВИБОРИ В УКРАЇНІ
Розділ 13 >
РЕФЕРЕНДУМИ В УКРАЇНІ
Розділ 14
КОНСТИТУЦІЙНА СИСТЕМА ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ
Розділ 15
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Розділ 16
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕПУТАТА
Розділ 17
УПОВНОВАЖЕНИЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ
Розділ 18
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Розділ 19
ВИКОНАВЧА ВЛАДА В УКРАЇНІ
Розділ 20
КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
Розділ 21
КОНСТИТУЦІЙНИЙ СТАТУС ОРГАНІВ СУДУ І ПРОКУРАТУРИ
Розділ 22
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ
Розділ 23
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Книги и учебники по дисциплине Конституционное право:

  1. М.В. Баглай Ю.И. Лейбо Л.М. Энтин. Конституционное право зарубежных стран - 2004 год
  2. М.В. Баглай . Конституционное право Российской Федерации - 2002 год
  3. В.Ф. Годованець. Конституційне право України. Конспект лекцій. 2-ге видання - 2001 год