О.М. Вінник . Інвестиційне право. 2000

У навчальному посібнику на основі чинного законодавства та відповідно до програми спецкурсу "Інвестиційне право", що близько 10 років викладається на юридичному факультеті Київського національного університету імені Т.Шевченка, висвітлюються основні теми загальної частини інвестиційного права та особливості правового регулювання (станом на 01 вересня 2008 року) інвестування, що здійснюється в певних правових формах (корпоративній та договірній) чи підпорядковується спеціальному правовому режиму - капітального будівництва, інноваційної діяльності, лізингу, спільного інвестування, концесії, іноземного інвестування та ін.

|
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРАВА
Тема 1. Поняття та предмет інвестиційного права
5. Поняття та система спецкурсу «Інвестиційне право»
Тема 2. ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
Тема 3. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДОГОВІР
Тема 4. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ІНВЕСТИЦІЙ
РОЗДІЛ II. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
Тема 1. ПОНЯТТЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
Тема 2. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
Тема 3. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ РОЗРОБКИ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ БУДІВНИЦТВА
Тема 4. ДОГОВІР ПІДРЯДУ НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ ТА ВИШУКУВАЛЬНИХ РОБІТ
Тема 5. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ НА КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО
Тема 6. УКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ НА БУДІВНИЦТВО (КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО). ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ НА БУДІВНИЦТВО ТА ВИМОГ СПЕЦІАЛЬНОГО БУДІВЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
РОЗДІЛ III. ІНШІ ФОРМИ ТА ВИДИ ШСТИТУЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тема 1. КОРПОРАТИВНА ФОРМА ІНВЕСТУВАННЯ
Тема 2. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
Тема 3. ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
Тема 4. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЗИНГУ ЯК ОДНІЄЇ 3 ФОРМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Книги и учебники по дисциплине Инвестиционное право: