<<
>>

Л.О. Доліненко, В.О. Доліненко, С.О. Сарновська. Цивільне право України. 2006

Навчальний посібник підготовлено на основі нового Цивільного кодексу Укараїни. В ньому стисло викладені основні положення цивільного права відповідно до нового цивільного законодавства України, програма курсу, плани семінарських занять, подана література до кожної теми, контрольні питання, теми курсових та дипломних робіт. Навчальний посібник розрахований на студентів та викладачів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Правознавство», юристів-практиків, та інших зацікавлених осіб.

<< | >>
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Частина І ПРОГРАМА КУРСУ «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»
Розділ І. Загальні положення цивільного права
Тема 3. Поняття, елементи та види цивільних правовідносин
Розділ ІІ Особисті немайнові права фізичних осіб
Розділ III. Право власності та інші речові права
Розділ IV Право інтелектуальної власності
Розділ V Зобов’язальне право
Розділ VI Договірні зобов’язання
Розділ VII Недоговірні зобов’язання
Розділ VIII. Спадкове право
Частина II МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ (опорний конспект лекцій) З КУРСУ «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»
Розділ І Загальні положення цивільного права
РозділII Особисті немайнові права фізичних осіб
Розділ III Право власності та інші речові права
Розділ IV Право інтелектуальної власності
Розділ V
Розділ VI Договірні зобов’язання
Розділ VII
Розділ VIII. Спадкове право
Частина III Завдання для практичних занять

Книги и учебники по дисциплине Гражданское право:

 1. Е.А. Суханов. Гражданское право В 4-х томах Том I Общая часть - 2008 год
 2. Е.А. Суханов. Гражданское право В 4-х томах Том II Вещное право - 2008 год
 3. В.Н. Ивакин. Гражданское право. Особенная часть - 2008 год
 4. Л.Ю. Грудцына, А.А. Спектор. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО РОССИИ - 2008 год
 5. О.А. ЧАУССКАЯ. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО - 2008 год
 6. Н. И. ВОРОБЬЕВ. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Часть 1 Учебное пособие - 2007 год
 7. Р.Л. СУНЯЕВА. ПРАВА СТУДЕНТОВ, УЧАЩИХСЯ И АБИТУРИЕНТОВ - 2007 год
 8. Е.А. Суханов. Гражданское право В 4-х томах Том III Обязательственное право - 2006 год
 9. Е.А. Суханов. Гражданское право В 4-х томах Том IV Обязательственное право - 2006 год
 10. О.Н. Садиков. Гражданское право Российской Федерации Учебник Том II - 2006 год
 11. О.Н. Садиков. Гражданское право Российской Федерации Учебник Том I - 2006 год
 12. Ю.В. Романец. Система договоров в гражданском праве России - 2006 год
 13. М.І. ПАНЧЕНКО. Цивільне право України Навчальний посібник - 2005 год
 14. Е.О. Харитонов, Н.А. Саниахметова . Гражданское право Украины - 2004 год
 15. В.А.Белов . Гражданское право: Особенная часть: Учебник - 2004 год
 16. Президент Украины Л. КУЧМА. Гражданский кодекс Украины с изменениями от 22.12.2011 - 2003 год
 17. Победоносцев К.П.. Курс гражданского права. Часть вторая: Права семейственные, наследственные и завещательные - 2003 год
 18. Победоносцев К.П.. Курс гражданского права. Часть третья: Договоры и обязательства - 2003 год
 19. Победоносцев К.П.. Курс гражданского права. Первая часть: Вотчинные права. - 2002 год
 20. О.С. Иоффе, В.А. Мусин . Основы римского гражданского права - 1975 год