<<
>>

М.І. ПАНЧЕНКО. Цивільне право України Навчальний посібник. 2005

У навчальному посібнику у формі запитань та відповідей розкри-вається цивільне право як галузь права і як навчальна дисципліна. На основі прийнятого Цивільного кодексу України та інших законодавчих документів розглядаються предмет і метод цивільного права, розкриваються особливості цивільно-правових відносин та їх елементів, особистих немайнових прав, речового права, права інтелектуальної власності, аналізуються загальні положення зобов'язального права, основні види цивільно-правових договорів. Висвітлюються також недоговірні зобов'язання, спадкове право. Наводяться зразки юридичних документів із найбільш поширених цивільно-правових питань. Крім того, додається словник цивільно-правових термінів. За змістом посібник відповідає курсу навчальної дисципліни "Цивільне право України". Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю "Правознавство", юристів-практиків, усіх, кого цікавить сучасне цивільне право України.

<< | >>
Книга перша
У чому полягає зміст цивільно-правових відносин?
Книга друга
Які немайнові права забезпечують соціальне буття фізичної особи?
Книга третя
Книга четверта
Книга п'ята

Книги и учебники по дисциплине Гражданское право:

 1. Е.А. Суханов. Гражданское право В 4-х томах Том I Общая часть - 2008 год
 2. Е.А. Суханов. Гражданское право В 4-х томах Том II Вещное право - 2008 год
 3. В.Н. Ивакин. Гражданское право. Особенная часть - 2008 год
 4. Л.Ю. Грудцына, А.А. Спектор. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО РОССИИ - 2008 год
 5. О.А. ЧАУССКАЯ. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО - 2008 год
 6. Н. И. ВОРОБЬЕВ. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Часть 1 Учебное пособие - 2007 год
 7. Р.Л. СУНЯЕВА. ПРАВА СТУДЕНТОВ, УЧАЩИХСЯ И АБИТУРИЕНТОВ - 2007 год
 8. Л.О. Доліненко, В.О. Доліненко, С.О. Сарновська. Цивільне право України - 2006 год
 9. Е.А. Суханов. Гражданское право В 4-х томах Том III Обязательственное право - 2006 год
 10. Е.А. Суханов. Гражданское право В 4-х томах Том IV Обязательственное право - 2006 год
 11. О.Н. Садиков. Гражданское право Российской Федерации Учебник Том II - 2006 год
 12. О.Н. Садиков. Гражданское право Российской Федерации Учебник Том I - 2006 год
 13. Ю.В. Романец. Система договоров в гражданском праве России - 2006 год
 14. Е.О. Харитонов, Н.А. Саниахметова . Гражданское право Украины - 2004 год
 15. В.А.Белов . Гражданское право: Особенная часть: Учебник - 2004 год
 16. Президент Украины Л. КУЧМА. Гражданский кодекс Украины с изменениями от 22.12.2011 - 2003 год
 17. Победоносцев К.П.. Курс гражданского права. Часть вторая: Права семейственные, наследственные и завещательные - 2003 год
 18. Победоносцев К.П.. Курс гражданского права. Часть третья: Договоры и обязательства - 2003 год
 19. Победоносцев К.П.. Курс гражданского права. Первая часть: Вотчинные права. - 2002 год
 20. О.С. Иоффе, В.А. Мусин . Основы римского гражданского права - 1975 год