П.М. Рабінович. Основи загальної теорії права та держави. 2001

У посібнику висвітлюється низка важливих для навчальної літератури понять і теорій (зокрема поняття загально соціального права, прав людини, прав націй, народу, прав людства: концепція та ознаки правової держави; загальнолюдські принципи юридичного права; сутність та функції сучасних перехідних держав, зорієнтованих на розбудову громадянського суспільства соціальної демократії). Весь навчальний матеріал викладено з позицій основних, невідчужуваних прав людини і правової держави.

|
ЧАСТИНА ПЕРША ПРАВА ЛЮДИНИ І ПРАВОВА ДЕРЖАВА (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ)
4. Міжнародно-правові засоби, призначені для забезпечення і захисту основних прав людини
ЧАСТИНА ДРУГА СУЧАСНІ ДЕРЖАВИ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ (ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА)
ЧАСТИНА ТРЕТЯ МЕХАНІЗМ ЮРИДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ (ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА)
ПРАВОЗНАВСТВО ТА ЙОГО МЕТОДОЛОГІЯ
Тема 22 Правознавство (юридична наука): загальнотеоретична характеристика
Тема 23 Методологія юридичної науки

Книги и учебники по дисциплине Государство и право: