<<
>>

§ 1. Поняття виборчої системи і виборчого права

Вибори — один із найважливіших інститутів демократії. Уся система представницьких органів влади в Україні базується на основі виборності. Вибори є формою безпосереднього здійснення влади самим народом при формуванні представницьких органів державної влади і засобом відбору уповноважених представників народу для участі в здійсненні державної влади. Як інститут демократії виборча система є вираженням повновладдя народу в Україні. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, який здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та місцевого самоврядування (ст.
5 Конституції України). Народ безпосередньо бере участь у формуванні органів державної влади як шляхом виборів, так і через обраних ним депутатів.

Змістом виборчої системи є комплекс суспільних відносин, які виникають у процесі формування рад різних рівнів. Виборча система протягом певного часу змінювалась відповідно до тих змін, які відбувалися в процесі розвитку держави і суспільства.

Конституція України 1996 р. у третьому розділі встановлює основи виборів та референдумів, закріплюючи, що «народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії» (ст. 69).

Виборча система — це сукупність норм, що закріплюють виборчі права громадян України, основні принципи виборчого

права, організацію виборів до представницьких органів держави, взаємовідносини виборців з депутатами.

Норми виборчого права закріплюють: коло осіб, що мають право обирати та бути обраними до ради; принципи виборчого права; організацію і порядок виборів; взаємовідносини депутатів з виборцями. Виборче право слід розглядати у двох аспектах: а) як сукупність правових норм, що регулюють порядок формування рад (об'єктивне право); б) як право окремого громадянина (виборця) обирати і бути обраним до ради (суб'єктивне право).

<< | >>
Источник: Ю.М. Тодик, В.С. Журавський. Конституційне право України. 2002

Еще по теме § 1. Поняття виборчої системи і виборчого права:

 1. § 2. Загальна характеристика виборчої системи та її принципи
 2. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД ТА СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
 3. 4. Поняття та система інвестиційного права
 4. Тема 1. Поняття цивільного права. Предмет та метод, система цивільного права. Функції та принципи цивільного права
 5. Тема 1. Поняття цивільного права. Предмет та метод, система цивільного права. Функції та принципи цивільного права
 6. § 1. Поняття конституційного права як галузі права
 7. 5. Поняття та система спецкурсу «Інвестиційне право»
 8. 1. Правова система: поняття і різновиди
 9. 1. Поняття та система інвестиційного законодавства
 10. Тема 15 Правова система і система права. Система законодавства та систематизація нормативно-правових актів
 11. Тема 1. Поняття та предмет інвестиційного права
 12. 1.1. Поняття трудового права
 13. Що включає поняття речового права?
 14. 1. Загальне поняття й ознаки об'єктивного права
 15. 2.1. Поняття принципів трудового права
 16. Глава 4. Система права и система законодательства
 17. 4.1. Поняття джерел трудового права та їх класифікація
 18. § 3.1. Поняття і значення основних принципів трудового права
 19. § 2.1. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види
 20. § 34 Смешанные системы в новейших законодательствах. – Происходящее от различия сих систем различие в порядке раздела и в допущении права представления. – Ограничение наследственного права пределами родства. – Ограничение женщин. – Разделение наследства между родами. – Возвращение подаренного родителями. – Наследование супругов и незаконных детей и родителей. – Закон наследования в Англии.