<<
>>

§ 4. Акти Президента України

Державна активність Президента України реалізується через нормативно-правові акти: укази і розпорядження. Як встановлено частиною третьою ст. 106 Конституції, Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на всій території України.

Указ Президента України — це правовий акт, адресований до невизначеного кола юридичних та фізичних осіб, державних органів та організацій.

Укази Президента України можуть бути як нормативними, так і ненормативними. До останніх належать, наприклад, укази про призначення тієї або іншої особи на відповідну посаду. Прикладом нормативного указу Президента України може бути Указ «Про заходи щодо підвищення відповідальності за розрахунки з бюджетами та державними цільовими фондами» від 4 березня 1998 р., Указ «Про захист прав власників земельних часток (паїв)» від 21 квітня 1998 р. та ін.

Розпорядження Президента України — це акт індивідуально-організаційного характеру.

Акти Президента України видаються ним самостійно або на основі згоди парламенту України або Кабінету Міністрів України. Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 3, 4, 5, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24 ст. 106 Конституції України, скріплюються підписами Прем'єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання. Йдеться про визнання Президентом України від імені Української держави іноземних держав,

призначення та звільнення глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях тощо.

<< | >>
Источник: Ю.М. Тодик, В.С. Журавський. Конституційне право України. 2002

Еще по теме § 4. Акти Президента України:

 1. § 8. Акти Верховної Ради України
 2. 4.2. Нормативні акти як джерела трудового права України
 3. ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
 4. § 3. Повноваження Президента України
 5. § 2. Вибори Президента України
 6. § 1. Президент України — глава Української держави
 7. 4. Нормативно-правові акти
 8. 2. Правозастосовні акти
 9. 2. Інтерпретаційно-правові акти
 10. § 2.4. Значення рішень Верховного Суду України та керівних роз'яснень Пленуму Верховного Суду України
 11. 4.4. Акти судової влади як одна з форм трудового права
 12. 4.3. Акти договірного та локального характеру у сфері трудового права
 13. Вице-президент