<<
>>

2. Поняття і види проектних організацій

Капітальне будівництво як інвестиційна діяльність щодо виробництва і відтворення основних фондів складається з двох основних стадій:

• проектування (розробка інвестиційного проекту будівництва);

• будівництво (реалізація інвестищного проекту).

Одним із видів суб'єктів цієї діяльності є проектні організації.

Проектні організації — це різновид господарських організацій, які входять до будівельного комплексу країни, регіонів, галузей народного господарства і предметом діяльності яких є виробництво на замовлення та реалізація проектної продукції.

Проектна продукція — це специфічні результати інтелектуальної і фізичної праці колективів проектних організацій чи фізичної особи-підприємця, що мають ліцензії на виконання проектних робіт.

Матеріальним виразом проектної продукції є закінчені виробництвом підрядної проектної організації інвестиційні проекти, окремі види та комплекси робіт та інші результати її діяльності, виконані відповідно до норм проектування та договірних умов і прийняті замовником.

Проектна продукція неоднорідна.

Розрізняють такі її види:

• закінчений виробництвом і прийнятий замовником інвестиційний проект будівництва в цілому, укомплектований відповідно до норм проектування;

• технологічно самостійні частини інвестиційного проекту;

• передпроектні розробки, робочий проект, робочі креслення, спеціальні креслення та інші види проектної продукції;

• окремі види спеціальних робіт проектної організації, а саме:

а) результати обмірно-вишукувальних робіт на об'єктах, що підлягають реновації (розширенню реконструкцї, капітальному ремонту, реставрації);

б) гідротехнічні та інші спостереження, нагляд за об'єктом, що будується;

в) авторський нагляд проектних організацій за будівництвом.

Визначення проектної продукції містить і юридичний критерій.

З правової точки зору проектна продукція виступає (розглядається) як предмет окремих договорів на виконання проектних і вишукувальних робіт, що укладаються із замовником.

Таким чином, проектна організація — це така господарська організація будівельного комплексу, яка на підставі договорів підряду виконує на замовлення проектну продукцію (інвестиційні проекти, окремі види та комплекси проектно-вишукувальних робіт для будівництва).

Проектні організації розрізняються не лише за формами власності, на базі якої функціонують, за організаційно-правовими формами .та за характером діяльності, але й залежно від видів об'єктів, для яких розробляються інвестиційні проекти (за галузевою ознакою). Відповідно до останнього критерію розрізняють такі види проектних організацій:

а) трести та інститути інженерно-будівельних досліджень, які виконують роботи щодо дослідження технічних, економічних, природно-кліматичних умов районів будівництва; ці організації обслуговують економічні й адміністративні райони України;

б) галузеві проектні організації, що спеціалізуються на проектуванні об'єктів тих галузей народного господарства, до складу яких вони входять (наприклад. Державний інститут проектування металургійних заводів);

в) проектні організації будівельного проектування, що входять до складу будівельних господарських об'єднань чи належить до дочірніх підприємств будівельних холдингових компаній та розробляють проекти (або їхні частини) тих об'єктів будівництва, що здійснюються учасниками господарського об'єднання або дочірніми підприємствами холдин-

гової компанії, до системи якої належить така проектна організація;

г) проектні організації, що виконують містобудівні та житлово-цивільні інвестиційні проекти (містбудпроекти, типогради тощо);

д) проектні організації аграрно-промислового комплексу, що діють за територіальною ознакою і обслуговують певні регіони (області) України (Київ-агропроект, наприклад). Раніше це були змішані державно-кооперативні організації. В зв'язку з приватизаційними процесами державна частка в майні таких організацій приватизується і вони перетворюються, як правило, на відкриті акціонерні товариства.

<< | >>
Источник: О.М. Вінник . Інвестиційне право. 2000

Еще по теме 2. Поняття і види проектних організацій:

 1. 3. Поняття і види будівельних організацій
 2. 1. Поняття, види та організаційно-правові форми підприємств і організацій будівельного комплексу
 3. 4. Ліцензування діяльності проектних і будівельних організацій
 4. 2. Поняття договору підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт
 5. § 1. Право людини на свободу світогляду і віросповідання та створення релігійних організацій. їх види, основи правового статусу
 6. 1. Поняття та види інвестицій
 7. 1. Поняття і види капітального будівництва
 8. 1. Поняття та види інвестиційних договорів
 9. 9.1. Поняття та види часу відпочинку
 10. 1. Поняття та види корпоративної форми інвестування
 11. § 9.1. Поняття та види часу відпочинку