<<
>>

5. Поняття та система спецкурсу «Інвестиційне право»

Інвестиційне право як спецкурс господарського права вивчає специфіку господарських правовідносин У сфері інвестування, правове регулювання інвестиційної діяльності та практику застосування інвестиційно-правових норм у повсякденній право-застосовчій практиці.

Спецкурс «Інвестиційне право» складається з загальної та спеціальної частин.

Перша містить теми, що стосуються усіх видів інвестицій, інвестиційної діяльності та її суб'єктів:

• Поняття і предмет інвестиційного права.

• Інвестиційне законодавство.

• Інвестиційний договір як правова форма взаємовідносин між суб'єктами інвестиційної діяльності.

• Державне регулювання інвестиційної діяльності та гарантії захисту інвестицій.

У спеціальній частині спецкурсу «Інвестиційне право» вивчаються особливості окремих форм здійснення інвестиційної діяльності та специфіка інвестування в окремих сферах господарювання. Спеціальна частина включає такі теми:

• Правове регулювання інвестиційної діяльності в сфері капітального будівництва

• Корпоративна форма інвестування.

• Правовий режим іноземного інвестування.

• Особливості інвестування в процесі приватизації.

• Правове регулювання лізингу як однієї з форм здійснення інвестиційної діяльності.

<< | >>
Источник: О.М. Вінник . Інвестиційне право. 2000

Еще по теме 5. Поняття та система спецкурсу «Інвестиційне право»:

 1. 4. Поняття та система інвестиційного права
 2. 1. Поняття та система інвестиційного законодавства
 3. Тема 1. Поняття та предмет інвестиційного права
 4. 1. Поняття та види інвестиційних договорів
 5. 1. Поняття та правова природа інвестиційних проектів будівництва
 6. 3. Поняття, зміст і види інвестиційних правовідносин
 7. 2. Поняття та види інвестиційно-правових норм
 8. О.М. Вінник . Інвестиційне право, 2000
 9. § 33 Общее правило о переходе наследства к детям. – Отличие отделенных от неотделенных. – Право представления. – Право родительское. – Право боковых родственников. – Римская система определения прав по классам и степеням. – Германская система определения прав по линиям и коленам.
 10. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД ТА СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
 11. 1. Правова система: поняття і різновиди
 12. § 1. Поняття виборчої системи і виборчого права
 13. ТЕМА 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО В СИСТЕМЕ ПРАВА
 14. § 1. Право в общественной системе
 15. 1. Гражданское право в системе правовых отраслей