<<
>>

1. Поняття та правова природа інвестиційних проектів будівництва

Держава регулює інвестиційну діяльність у сфері будівництва з метою захисту суспільних інтересів (споживачів, замовників, мешканців, працівників щодо якості, міцності, безпечності та відповідності об'єктів будівництва встановленим вимогам).

Однією з важливих форм державного регулювання на стадії проектування є забезпечення правового режиму інвестиційних проектів будівництва.

Правовий режим інвестиційних проектів будівництва — це забезпечений правом порядок виробництва та застосування інвестиційних проектів будівництва, які включають передпроектні документи

та проектно-кошторисну документацію.

Закон України «Про інвестиційну діяльність» (п. 1 ст. 8, п. З ст. 12, ст. 15) серед інших форм державного регулювання згадуює обов'язкову державну експертизу інвестиційних проектів будівництва та загальні засади її проведення, ст. 17 — встановлює принципи ціноутворення у сфері проектування та будівництва.

Інвестиційний проект будівництва в юридичному відношенні є важливим правовим актом, оскільки виконує роль правового документа для планування інвестиційної діяльності в будівництві, фінансування об'єкта будівництва замовником, укладання та виконання договору підряду на капітальне будівництво та введення об'єкта в експлуатацію.

Роль інвестиційного проекту будівництва багатопланова. У формі інвестиційного проекту будівництва фіксується будівельний задум інвестора, його технічне та економічне обгрунтування, узгодження проектних рішень заінтересованими учасниками інвестиційної діяльності, а також здійснюється державна експектиза інвестицій в будівництві. Відповідно до інвестиційного проекту будівництва здійснюється діяльність служб замовника (забудовника), будівельно-підрядних і субпідрядних організацій.

З господарсько-правової точки зору інвестиційний проект — це розроблений за участю проектної організації та прийнятий у встановленому порядку правовий акт інвестора, який містить обов'язкове для суб'єктів інвестиційної діяльності рішення про будівництво та введення в експлуатацію об'єкта; відповідальність за якість цього документу несе підрядна проектна організація, яка розробила такий проект.

<< | >>
Источник: О.М. Вінник . Інвестиційне право. 2000

Еще по теме 1. Поняття та правова природа інвестиційних проектів будівництва:

 1. Тема 3. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ РОЗРОБКИ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ БУДІВНИЦТВА
 2. 3. Затвердження інвестиційних проектів будівництва
 3. 2. Державна експертиза інвестиційних проектів будівництва
 4. 2. Поняття та види інвестиційно-правових норм
 5. 5. Поняття та система спецкурсу «Інвестиційне право»
 6. Тема 1. ПОНЯТТЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
 7. Тема 1. Поняття та предмет інвестиційного права
 8. 4. Поняття та система інвестиційного права
 9. 1. Поняття договору підряду на будівництво
 10. 1. Поняття і види капітального будівництва
 11. 1. Поняття та види інвестиційних договорів