<<
>>

1. Передпроектні документи та їх правове значення

Розробка інвестиційних проектів будівництва здійснюється на договірних засадах.

Підставою для укладення договору підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт є Передпроектні документи.

Передпроектні документи — це система передбачених законодавством обгрунтувань, розрахунків та інших матеріалів, які визначають параметри об'єкта, що будується.

Передпроектні документи повинні містити відомості щодо:

будівельного майданчика (траси будівництва);

проектних потужностей об'єкта;

забезпечення проекту ресурсами усіх видів;

показників технічного рівня та прогресивності проектних рішень;

екологічної характеристики об'єкта;

строків початку та завершення будівництва та ін.

Метою цих документів є визначення господарсько-економічної доцільності будівництва об'єкта, що проектується, екологічна та інша безпека його експлуатації.

За призначенням перед проектних документів розрізняють такі їхні види:

Техніка-економічне обгрунтування (ТЕО), яке використовується під час проектування великих і складних об'єктів (перелік таких об'єктів затверджується Кабінетом Міністрів за поданням Держбу-ду України та за погодженням з Мінекобезпеки та Мінекономіки), та техніко-економічні розрахунки (ТЕР), які використовуються під час проектування об'єктів, що не відносяться до категорії великих і складних.

ТЕО і ТЕР розробляються проектною організацією на замовлення інвестора чи уповноваженої ним особи. В них обґрунтовуються основні техніко-економічні показники об'єкта, що проектується, умови його будівництва та функціонування;

• завдання на проектування — передпроектний документ, який розробляється та затверджується замовником за участю проектної організації та містить необхідні для проектування відомості (рішення інвестора про проектування, ТЕО чи ТЕР, зазначення генеральної проектної та будівельної організацій, стадійність проектування, строки початку та завершення будівництва, основні техніко-економічні показники об'єкта, наукові та технічні вимоги до проектних рішень та ін.); завдання на проектування обов'язково має включати архітектурно-планувальне завдання — містобудівний передпроектний документ, який визначає умови розташування об'єкта, що проектується, відповідно до затвердженої в даному населеному пункті містобудівної документації (ст. 17 Закону України «Про основи містобудування» від 16 листопада 1992 р.);

• рішення інвестора про проектування, на підставі якого здійснюється розробка інвестиційного проек-

ту будівництва; залежно від категорії об'єкта та джерел фінансування це рішення приймає відповідно Кабінет Міністрів України, підвідомчі йому центральні органи державної виконавчої влади, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, виконкоми місцевих рад народних депутатів, інші інвестори.

Затверджуються передпроектні документи в тому самому порядку, що й інвестиційні проекти будівництва.

<< | >>
Источник: О.М. Вінник . Інвестиційне право. 2000

Еще по теме 1. Передпроектні документи та їх правове значення:

 1. Статья 358. Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов
 2. § 1. Понятие и значение гражданско-правового договора
 3. 2. Правовое значение инфляции
 4. 5. Правовое значение места жительства
 5. Статья 298-1. Уничтожение, повреждение или сокрытие документов или уникальных документов Национального архивного фонда
 6. Статья 666. Правовые следствия невыполнения продавцом обязанности передать принадлежности товара и документы, которые касаются товара
 7. 1. Значение и правовое регулирование приватизации публичного имущества
 8. Конституционно-правовое понятие свободы. Значение естественного права
 9. § 24 Особое значение целого семейства в торгующем купечестве и в бывших податных сословиях. – Финансовое и хозяйственное значение семейного раздела. – Особое значение семейства в отправлении рекрутской повинности. – Семейная община у Индусов.
 10. §5. Правовое значение Постановлений Конституционного Суда РФ, разъяснений по вопросам судебной практики Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ
 11. § 8 Значение формы в договоре. – Римская стипуляция и правила иностранных законодательств. – Историческое значение формы в русском законодательстве. – Правила о совершении актов. – Отсутствие руководящего начала. – Колебания судебной прак- тики и наклонность ее к формализму. – Значение явки в актах договора. – Домашние акты. – Словесные соглашения. – Можно ли доказывать их свидетелями? – Гербовый сбор.
 12. Статья 225. Правовые последствия совершения сделки дееспособным физическим лицом, которое в момент его совершения не осознавало значения своих действий и (или) не могло руководить ими
 13. Статья 158. Фальсификация избирательных документов, документов референдума или фальсификация итогов голосования, предоставление ложных сведений в органов Государственного реестра избирателей или фальсификация сведений Государственного реестра избирателей
 14. § 40 Условия об очистках. – Понятие об очистке (garantie). – Практическое значение иска об очистке. Особенное значение вотчинной очистки (gar. reelle)