<<
>>

3. Об'єкти іноземного інвестування

Іноземні інвестиції можуть вкладатися в будь-які об'єкти, інвестування в які не заборонено законами України, а саме:

• основні фонди діючих підприємств та об'єктів соціального призначення (щодо їх реновації, впровадження нової техніки та новітніх технологій);

• основні фонди новостворених підприємств (виробничих потужностей) та об'єктів соціального призначення;

• оборотні кошти підприємств та організацій усіх сфер і галузей народного господарства;

• цінні папери;

• цільові грошові вклади;

• науково-технічна продукція;

• інтелектуальні цінності;

• інші об'єкти власності, в т. ч. майнові права. Слід зазначити про наявність законодавчих обмежень щодо деяких об'єктів. Так, ст. 13 Конституції України встановлює, що земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Земля, що є основним національним багатством, перебуває під особливою охороною держави. Право власності на землю в Україні можуть набувати та реалізовувати лише громадяни України, юридичні особи та держава. Відповідно до ст. 6 Земельного кодексу України іноземним громадянам та особам без громадянства не надаються у власність земельні ділянки, а ст. 114 цього ж Кодексу забороняє купівлю-продаж, дарування, заставу, самовільний обмін земельних ділянок. Отже, вкладаючи кошти в нерухомість на території України, іноземні інвестори мають враховувати, що земельні ділянки, в т. ч. під будинками та спорудами, можуть їм належати, як правило, на праві користування або оренди. Лише згідно з пунктами 1 і 2 Указу Президента України «Про приватизацію автозаправних станцій, що реалізують пально-мастильні матеріали виключно населенню» від 29 грудня 1993 р.

Іноземні громадяни, особи без громадянства та юридичні особи іноземних держав мають право набувати у процесі приватизації право власності на такі станції і земельні ділянки, на яких вони розташовані.

Положення ст. 13 Конституції України про виключну власність народу України на різні види природних ресурсів конкретизуються в інших актах спеціального законодавства (ст. 4 Кодексу України про надра2, ст. 6 Водного кодексу України3, ст. 6 Лісового кодексу України4 та інших).

<< | >>
Источник: О.М. Вінник . Інвестиційне право. 2000

Еще по теме 3. Об'єкти іноземного інвестування:

 1. Тема 2. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
 2. 1. Законодавство, що регулює режим іноземного інвестування в Україні
 3. 1. Поняття, суб'єкти та об'єкти лізингу
 4. 2. Поняття та види іноземних інвестицій
 5. 8. Система гарантій для іноземних інвесторів
 6. 5. Державна реєстрація іноземних інвестицій
 7. 4. Форми здійснення іноземних інвестицій
 8. 7. Інвестиційні договори за участю іноземних інвесторів
 9. Тема 1. КОРПОРАТИВНА ФОРМА ІНВЕСТУВАННЯ
 10. 4. Об'єкти приватизації державного майна
 11. 3. Об'єкти правовідносин
 12. Глава 4 СУБ'ЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА
 13. Тема 3. ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
 14. 1. Поняття та види корпоративної форми інвестування
 15. 5. Суб'єкти приватизації державного майна
 16. 2. Суб'єкти правовідносин
 17. 2. Акціонерна форма інвестування
 18. Що означає термін "промислова власність"? Які її об'єкти?