<<
>>

2. Функції інвестиційного договору

Інвестиційний договір виконує усі притаманні господарському договору функції:

• регулятивну, оскільки регулює відносини між сторонами, враховуючи специфіку відносин контр-

Див.: Коссак В. Іноземні інвестиції в Україні (цивільно-правовий аспект).— С.

60, 61.

Див.: А. Г. Богатьірев. Инвестиционное право.— М.: Рос-сийское право, 1992.— С. 68-69.

агентів — учасників інвестиційної діяльності в межах закону, а якщо останній взагалі не регулює певні умови чи порядок здійснення інвестиційної діяльності, то й доповнює прогалини закону (наприклад, щодо конкретного розміру санкцій за порушення умов інвестиційного договору, якщо такі санкції не передбачені законом);

• координаційну, сторони інвестиційного договору розробляють умови цього договору шляхом погодження між собою його положень;

• інструменту планування (насамперед внутріш-ньофірмового): за допомогою (на підставі) цих договорів інвестор та інші учасники інвестиційної діяльності планують свою діяльність на певний проміжок часу (час підготовки та виконання договірних зобов'язань);

• контрольну: за допомогою інвестиційного договору здійснюється контроль за ефективністю діяльності його учасників;

• охоронну: сама наявність договору в передбаченій законом формі, зафіксовані в ньому права і обов'язки сторін, а також санкції за невиконання (неналежне виконання) останніх дозволяють здійснити в судовому порядку захист прав та законних інтересів сторін у разі порушення котроюсь з них своїх договірних зобов'язань.

Для інвестиційного договору притаманна також і специфічна функція — опосередкування відносин, що складаються між інвесторами та іншими учасниками інвестиційної діяльності і спрямовані на здійснення інвестицій.

<< | >>
Источник: О.М. Вінник . Інвестиційне право. 2000

Еще по теме 2. Функції інвестиційного договору:

 1. 3. Зміст інвестиційного договору
 2. 4. Форма інвестиційного договору
 3. 5. Порядок укладання інвестиційного договору
 4. 5. Поняття та система спецкурсу «Інвестиційне право»
 5. Тема 2. ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
 6. Тема 3. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДОГОВІР
 7. 3. Функції юридичної науки
 8. § 1.5. Функції трудового права
 9. 4. Функції держави
 10. О.М. Вінник . Інвестиційне право, 2000
 11. § 4. Функції парламенту України
 12. 6. Способи забезпечення належного виконання інвестиційних договорів