<<
>>

ПЕРЕДМОВА

Підручник теоретичної граматики сучасної англійської мови призначається для студентів старших курсів факультетів романо-германської філології університетів і педагогічних інститутів іноземних мов.

Курс складається з трьох розділів: І.

Вступ. II. Морфологія і III. Синтаксис. Матеріал книги викладено в плані програмних вимог до теоретичних курсів, скеровуючи увагу студентів на наукове розуміння найновіших досягнень у розвитку сучасної граматичної теорії. У центрі уваги питання системного характеру мови, діалектичної єдності форми і змісту всіх граматичних явищ, функціонально-семантичних зв'язків між одиницями різного рівня.

Книга знайомить читача з розвитком граматичної теорії англійської мови та науковими пошуками нових методів граматичного аналізу в дослідженнях радянських і зарубіжних лінгвістів.

У підручнику висвітлюються також такі питання, як синтагматичні і асоціативні відношення лінгвістичних одиниць, проблема «граматична категорія і контекст», поняття опозиції для розкриття суті граматичних категорій в морфології і синтаксисі, принцип поля у вивченні структури мови, семантичні аспекти синтаксису, імпліцитна предикація і проблема синтаксичної парадигми. Валентність граматичних форм вивчається в різних умовах їх синтагматичної дистрибуції. Належну увагу приділено функціональним транспозиціям різних форм їх полісемії, синонімічній кореляції і стилістичним функціям.

Зважаючи на те, що спеціалізація студентів факультетів іноземних мов університетів провадиться в цей час з двох іноземних мов, окремі питання курсу теоретичної граматики сучасної англійської мови висвітлюються в плані зіставлень з іншими мовами.

В кінці кожного розділу подано контрольні питання, Revision Маterial, які не тільки сприяють засвоєнню матеріалу підручника, а й скеровують студента на самостійну наукову роботу з теорії граматики.

5

<< | >>
Источник: N. M. RAYEVSKA. MODERN ENGLISH GRAMMAR. 1976

Еще по теме ПЕРЕДМОВА:

 1. ПЕРЕДМОВА
 2. ПЕРЕДМОВА
 3. ПЕРЕДМОВА
 4. ПЕРЕДМОВА
 5. ПЕРЕДМОВА ДО ПЕРШОГО ВИДАННЯ
 6. Л.О. Доліненко, В.О. Доліненко, С.О. Сарновська. Цивільне право України, 2006
 7. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
 8. Частина І ПРОГРАМА КУРСУ «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»
 9. Розділ І. Загальні положення цивільного права
 10. Тема 1. Поняття цивільного права. Предмет та метод, система цивільного права. Функції та принципи цивільного права
 11. Тема 2. Цивільне законодавство України
 12. Тема 3. Поняття, елементи та види цивільних правовідносин
 13. Тема 4. Здійснення цивільних прав і виконання обов’язків
 14. Тема 5. Захист цивільних прав та інтересів
 15. Тема 6. Об’єкти цивільних прав
 16. Тема 7.ФІЗИЧНІ особи як суб’єкти цивільного права
 17. Тема 8. Юридичні особи
 18. Тема 9. Держава як суб’єкт цивільного права. Територіальні громади та Автономна Республіка Крим як суб’єкти цивільного права