<<
>>

Які є правові засоби індивідуалізації учасників товарного обігу, товарів і послуг?

З переходом України до ринкової економіки різко зросла потреба в правовому регулюванні відносин у галузі індивідуалізації як учасників цивільного обігу, так і товарів, і по

слуг, що наповнює ринок.

15 грудня 1993 р. було прийнято Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". У рамках цього Закону Держпатент прийняв низку відомчих нормативних актів. Інтереси розвитку підприєм-ництва сприяли тому, що інститути про комерційне найменування, торговельну марку і географічне зазначення були детально врегульовані також у Цивільному кодексі України.

Підприємницька діяльність надзвичайно різноманітна. Багато товариств і установ виробляють одну й ту ж продукцію, надають одні й ті ж послуги, але не однакових якості та рівня. Споживачеві часом непросто відрізнити товар одного підприємця від такого ж товару, що виробляється іншим виробником, послуги одного підприємця від послуг іншого. Саме тут споживачеві допомагають правові засоби індивідуалізації товарів, послуг і самих виробників, посередників та ін. Проте в сучасних умовах ринкової економіки одних знаків для товарів і послуг уже замало. Виникла необхідність розрізняти виробників, що надають послуги такого ж роду. Тому і виник такий засіб розрізнення виробників, як їх назва, найменування, фірма. Склалися певні цивільно-правові інститути — право на комерційне найменування та торговельну марку, завданням яких є індивідуалізація виробників з метою захисту їх ділової репутації від неправомірних посягань третіх осіб.

Часто на якісні характеристики товару впливають і природні властивості географічного району, місця виготовлення товару, що, безумовно, впливає на попит на товар. Наприклад, шемахінське вино, чернігівське пиво тощо. Тому виникла необхідність розрізняти деякі товари також за місцем їх виробництва. Так з'явився ще один цивільно-правовий інститут — право інтелектуальної власності на географічне зазначення.

Таким чином, склалася група із трьох цивільно-правових інститутів, завданням яких є індивідуалізація учасників цивільного обігу, товарів і послуг: право на ко-мерційне найменування; право на торговельну марку;

право на географічне зазначення.

<< | >>
Источник: М.І. ПАНЧЕНКО. Цивільне право України Навчальний посібник. 2005

Еще по теме Які є правові засоби індивідуалізації учасників товарного обігу, товарів і послуг?:

 1. Тема 21. Правові засоби індивідуалізації учасників товарного обороту, товарів і послуг
 2. Тема 21. Правові засоби індивідуалізації учасників товарного обороту, товарів і послуг
 3. Тема: Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг
 4. Які особливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт, послуг?
 5. Тема 47. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)
 6. Тема 49. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)
 7. 3. Міжнародно-правові засоби, спрямовані на здійснення і захист прав нації
 8. 4. Міжнародно-правові засоби, призначені для забезпечення і захисту основних прав людини
 9. Які є підстави для визнання правочину недійсним? Які правові наслідки такого визнання?
 10. Які є засоби цивільно-правового захисту права власності?
 11. Які порядок і правові наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її такою, що померла?
 12. Які правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у відносинах, що регулюються цивільним законодавством?
 13. Що таке договір купівлі-продажу в зовнішньоторговельному обігу?