<<
>>

Які немайнові права забезпечують природне існування фізичної особи?

Право на життя і охорону здоров'я означає юридичне забезпечену можливість фізичної особи вимагати до суду припинення будь-яких дій, якщо вони погрожують здоров'ю або життю. При цьому норми цивільного права можуть бути застосовані не лише після того, як шкоду здоров'ю вже заподіяно, а й тоді, коли є небезпека, яка загрожує життю та здоров'ю, що створена внаслідок господарської та іншої діяльності.

Тому це має велике попереджувальне значення. Зміст права на життя і охорону здоров'я включає такі правила:

• фізична особа не може бути позбавлена життя. Здоров'я забезпечується власним відповідальним ставленням особи до нього, а також системою діяльності державних та інших організацій, що передбачені Конституцією України, Цивільним кодексом України та іншими законами;

• медико-біологічні та інші дослідження й експерименти, що є небезпечними для життя, можуть проводитися лише щодо повнолітньої особи і за її згодою;

• забороняється задоволення прохання особи про припинення її життя, а стерилізація може відбутися лише за бажанням повнолітньої особи;

• здоров'я є станом духовного і соціального благополуччя і не пов'язується лише з відсутністю хвороб та фізичних вад;

• штучне переривання вагітності, якщо вона не перевищує 12 тижнів, може здійснюватися за бажанням жінки.

Перелік обставин, що дають право на переривання вагіт-ності після 12 тижнів вагітності за медичним та соціальним показниками, визначається законом;

• повнолітня жінка має право за медичними показниками на штучне запліднення та імплантацію зародка;

• особа, яка звернулася за наданням медичної допомоги, має право на вибір лікаря та вибір методів лікування

відповідно до його рекомендацій, на достовірну і повну інформацію про стан свого здоров'я;

• медична допомога особі, яка досягла 14 років, надається за її згодою;

• повнолітня особа, яка усвідомлює значення своїх дій і може керувати ними, має право відмовитися від лікування;

• забороняється надання за місцем праці або навчання інформації про діагноз та методи лікування особи;

• забороняється вимагати та надавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування фізичної особи;

• у разі смерті фізичної особи члени її сім'ї або інші фізичні особи, уповноважені ними, мають право бути присутніми при дослідженні причин її смерті та ознайомитись із висновками щодо причин смерті, а також право на оскарження цих висновків до суду;

• особа, яка перебуває на лікуванні у стаціонарному медичному закладі, має право на допуск до неї інших медичних працівників, членів сім'ї, опікуна, піклувальника, нотаріуса, адвоката — для захисту своїх прав, а також свя-щеннослужителя для відправлення релігійного обряду.

<< | >>
Источник: М.І. ПАНЧЕНКО. Цивільне право України Навчальний посібник. 2005

Еще по теме Які немайнові права забезпечують природне існування фізичної особи?:

 1. Які немайнові права забезпечують соціальне буття фізичної особи?
 2. Який зміст зобов'язань, що виникають внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи?
 3. Які порядок і правові наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її такою, що померла?
 4. Тема 46. Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи. Зобов’язання, що виникають із створення загрози життю, здоров’ю та майну
 5. Тема 44. Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи. Зобов’язання, що виникають із створення загрози життю, здоров’ю або майну
 6. Як відвернути загрозу, створену життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи?
 7. Що таке цивільна правоздатність фізичної особи?
 8. Що таке цивільна дієздатність фізичної особи?
 9. Зразок заяви в суд про визнання фізичної особи безвісно відсутньою
 10. Тема 13. Поняття особистих немайнових відносин, та особистих немайнових прав фізичної особи
 11. Зразок заяви в суд про оголошення фізичної особи такою, що померла
 12. Зразок позовної заяви фізичної особи про спростування неправдивої інформації
 13. Які особи можуть бути спадкоємцями?
 14. Тема 13. Поняття особистих немайнових відносин, та особистих немайнових прав фізичної особи
 15. Що таке особисті немайнові права фізичних осіб?
 16. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНИХ ОСІБ
 17. Розділ ІІ Особисті немайнові права фізичних осіб
 18. РозділII Особисті немайнові права фізичних осіб
 19. Тема: Поняття особистих немайнових відносин, та особистих немайнових прав фізичної особи
 20. Тема 7.ФІЗИЧНІ особи як суб’єкти цивільного права