<<
>>

Вступ до цивільного права

При вивченні цивільного права України слід звернути увагу на важливість цієї галузі права для розвитку суспільства та формування іншихі галузей права. Необхідно відмежовувати цивільно-правове регулювання від правового регулювання з допомогою Господарського кодексу Ук-раїни, прийнятому 16 січня 2003 р.
Слід погодитися з позицією більшості відомих цивілістів України (Я.М.Шевченко, О.В.Дзери, Н.С.Кузнецо-вої та інших) щодо утвердження цивільно-правових засад при регулюванні економіки України. Конкретні питання правового регулювання економічних відносин в Україні Згідно з ЦК України віднесені до регулювання майнових відносин суб’єктів господарювання. Особливості регулювання майнових відносин у сфері господарювання можуть, згідно з ЦК, визначатися окремими законами.

Право України являє собою сукупність установлених чи санкціонованих державою норм, спрямованих на регулювання й охорону відносин даного суспільства. Це систематизована сукупність норм, що поділяється на визначені галузі в залежності від специфіки норм і регульо-ваних ними відносин.

Необхідно розрізняти поняття цивільного права як галузі права; як галузі законодавства; як галузі правової науки. Основне значення має

понятии вільного права як галузі права. Щодо місця цивільного права у правовий системі Україні, то воно визнається самостійною галуззю права.

В Україні поділ права на приватне і публічне, а також віднесення сімейних відносин до сфери цивільно-правового регулювання в даний час є дискусійним. З прийняттям нового Цивільного кодексу України 16 січня 2003 р. розпочато створення, формування нового цивільного права України як галузі, що охоплює всю сферу відносин між приватними особами.

У правовій державі, в якій розмежовуються поняття громадянське суспільство і політична організація суспільства, поділ права на цивільне (приватне) і публічне є об’єктивним поділом.

<< | >>
Источник: Л.О. Доліненко, В.О. Доліненко, С.О. Сарновська. Цивільне право України. 2006

Еще по теме Вступ до цивільного права:

 1. Тема 1. Поняття цивільного права. Предмет та метод, система цивільного права. Функції та принципи цивільного права
 2. Тема 1. Поняття цивільного права. Предмет та метод, система цивільного права. Функції та принципи цивільного права
 3. Тема 9. Держава як суб’єкт цивільного права. Територіальні громади та Автономна Республіка Крим як суб’єкти цивільного права
 4. Тема 9. Держава як суб’єкт цивільного права. Територіальні громади та Автономна Республіка Крим як суб’єкти цивільного права
 5. Тема: Поняття цивільного права. Цивільне законодавство
 6. Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ВСТУП ДО ТРУДОВОГО ПРАВА
 7. Тема: Здійснення цивільних прав та виконання обов’язків. Захист цивільних прав. Цивільно-правова відповідальність
 8. Розділ І. Загальні положення цивільного права
 9. Розділ І Загальні положення цивільного права
 10. Теми курсових робіт із цивільного права
 11. Тема 7.ФІЗИЧНІ особи як суб’єкти цивільного права
 12. Які є засоби цивільно-правового захисту права власності?
 13. Що таке цінні папери як об'єкт цивільного права?
 14. Тема 7.ФІЗИЧНІ особи як суб’єкти цивільного права
 15. Що означає термін "володіння" як окремий цивільно-правовий інститут речового права?
 16. Тема: Фізичні особи як суб’єкти цивільного права. Підприємницька діяльність фізичних осіб.
 17. ВСТУП
 18. Забыть - значит вступить в игру.