<<
>>

Тема 50. Зобов’язання з безпідставного придбання або збереження майна

Загальні положення про зобов’язання у зв’язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави. Особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов’язана повернути

потерпілому це майно.

Особа зобов’язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала (ст. 1212 ЦК України).

Ці зобов’язання визначаються як зобов’язання з безпідставного збагачення. Зобов’язання з безпідставного збагачення - це один із видів позадоговірних зобов’язань, до яких належать повернення помилково виплаченого боргу, якого насправді не було, отримання коштів за оренду чужого майна тощо. У всіх цих випадках отримувач майна або грошей не міг заперечувати проти вилучення у нього матеріальних цінностей, оскільки не мав підстав для його отримання.

У зобов'язанні з безпідставного збагачення кредитором виступає потерпіла особа, а боржником - набувач, особа, яка безпідставно набула майно або зберегла його.

Суб’єктами цього зобов’язання можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, держава, територіальні громади.

Предметом вимоги потерпілого за цим зобов’язанням можуть бути лише речі, визначені родовими ознаками, майнові права, гроші, цінні папери на пред’явника.

Положення про зобов’язання з безпідставного збагачення застосовуються також до вимог про: 1) повернення виконаного за недійсним правочином; 2) витребування майна власником із чужого незаконного володіння; 3) повернення виконаного однією із сторін у зобов’язанні; 4) відшкодування шкоди особою, яка незаконно набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи.

Набувач зобов’язаний повернути потерпілому безпідставно набуте майно в натурі. У разі неможливості повернути в натурі потерпілому безпідставно набуте майно відшкодовується його вартість, яка визначається на момент розгляду судом справи про повернення майна (ст.

1213 ЦК України). Крім того, особа, яка набула майно або зберегла його у себе без достатньої правоОвої підстави, зобов’язана відшкодувати всі доходи, які вона одержала або могла одержати від цього майна з часу, коли ця особа дізналася або могла дізнатися про володіння цим майном без достатньої правової підстави. З цього часу вона відповідає також за допущене нею погіршення майна.

Однак законом передбачено, що особа, яка набула майно або зберегла його у себе без достатньої правової підстави, має право вимагати відшкодування зроблених нею необхідних витрат на майно від часу, з якого вона зобов’язана повернути доходи (ст. 1214 ЦК України).

Законодавець встановив заборону на повернення, витребування майна як безпідставно набутого (ст. 1215 ЦК України).Не підлягає поїду, Цивільне право

верненню безпідставно набуті: 1) заробітна плата і платежі, що прирівнюються до неї, пенсії, допомоги, стипендії, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, аліменти та інші грошові суми, надані фізичній особі як засіб до існування, якщо їх виплата проведена фізичною або юридичною особою добровільно, за відсутності рахункової помилки з її боку і недобросовісності з боку набувача; 2) інше майно, якщо це встановлено законом.

<< | >>
Источник: Л.О. Доліненко, В.О. Доліненко, С.О. Сарновська. Цивільне право України. 2006

Еще по теме Тема 50. Зобов’язання з безпідставного придбання або збереження майна:

 1. Тема 48. Зобов’язання з безпідставного набуття або збереження майна
 2. Тема 44. Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи. Зобов’язання, що виникають із створення загрози життю, здоров’ю або майну
 3. Тема 46. Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи. Зобов’язання, що виникають із створення загрози життю, здоров’ю та майну
 4. Тема 22. Поняття зобов’язання. Виконання та припинення зобов’язання
 5. Тема 22. Поняття зобов’язання. Виникнення та припинення зобов’язань
 6. Що означає зобов'язання у зв'язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави?
 7. Тема 24. Відповідальність за порушення зобов’язання
 8. Тема 41.Зобов’язання за спільною діяльністю
 9. Тема 23. Забезпечення виконання зобов’язання
 10. Тема: Зобов’язання
 11. Тема 24. Відповідальність за порушення зобов’язань
 12. Тема 43. Зобов’язання за спільною діяльністю
 13. Тема 23. Забезпечення виконання зобов’язань
 14. Який зміст зобов'язань, що виникають внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи?
 15. Тема: Недоговірні зобов’язання
 16. Тема 40. Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин. Зобов’язання щодо здійснення фінансових послуг
 17. Недоговірні зобов’язання