<<
>>

Тема: Здійснення цивільних прав та виконання обов’язків. Захист цивільних прав. Цивільно-правова відповідальність

1.Фонд державного майна України уклав договір оренди з ТОВ «Реабілітаційний центр», відповідно до умов якого орендар зобов’язався своєчасно здійснювати поточний і капітальний ремонт основних фондів. Через три роки Фонд державного майна звернувся до господарського суду з вимогою розірвати договір оренди, мотивуючи свої вимоги тим, що відповідач неналежним чином виконував умови договору - протягом більш ніж двох років не здійснив навіть поточного ремонту.

319

Перевірка технічного стану будівлі Центру показала, що експлуатаційна якість споруди незадовільна (ряд конструкцій та приміщень потребують невідкладного ремонту, покрівля має значні пошкодження).

Відповідач проти позову заперечував, посилаючись на те, що акт про стан будівлі складений без відома орендаря; договором оренди не конкретизовано періодичність проведення ремонту; позивач (орендодавець) повинен сам проводити капітальний ремонт переданого в оренду майна, але незважаючи на це, він вже уклав договір з ТОВ «Ліга» на проведення ремонтних робіт.

Позивач з доводами орендаря не погодився, посилаючись на недодержання останнім умов договору, які повністю відповідають вимогам Закону України «Про оренду державного і комунального майна».

Питання до задачі:

Як слід вирішити справу?

Яким чином повинні виконуватися цивільні обов’язки?

2. У листопаді 2004 року ТОВ «Мрія» перепахувало нл онавах похної попередньої оплати за договором поставки будівельних матеріалів постачальнику АТ «Світанок» 80 000 грн. За умовами договору постачальник повинен був у 10-денний строк після отримання оплати поставити продукцію. Своє зобов’язання АТ «Світанок» не виконало, а на вимогу про повернення грошей заявило, що визнає борг, але не може його повернути, бо перебуває у скрутному фінансово-економічному становищі. У грудні 2004 р. директор ТОВ «Мрія» визнав заборгованість АТ безнадійною і вирішив не звертатися до боржника з позовом про її примусове стягнення. За результатами перевірки податковою інспекцією було зазначено на неправильність списання вказаної заборгованості як збитків, оскільки для цього ТОВ «Мрія» повинно було звернутися до суду і лише в разі неможливості стягнення заборгованості в примусовому порядку можна провадити її списання.

Питання до задачі:

Чи вважаєте ви правильною позицію податкового органу?

Аргументуйте свою відповідь.

3. Після смерті В. В. Вашка залишилися його спадкоємці за законом: дружина, син та донька. Протягом перших двох місяців після смерті Вашка дружина покійного подала до нотаріальної контори заяву про прийняття спадщини, а дочка відмовилася від своєї частки на користь матері. Син ніяких дій не вчинив, бо жив за кордоном і не міг приїхати, а за останні 20 років з батьком тісних стосунків не підтримував.

1.

Питання до задачі:

Які засоби здіснення суб’єктивних цивільних прав використані в зазначеній ситуації?

Чи може хтось із спадкоємців використати ще будь-який спосіб здійснення прав та в які строки?

4. О. О. Артюхова звернуласу до суду з вимогою про відновлення прав на втрачені цінні папери. Суд відмовив їй у прийомі заяви, аргументуючи це тим, що ніхто крім держателя цінних паперів не може використати їх, бо цінні папери були іменні, тому немає необхідності поновлювати своє право в судовому порядку. В суді Артюховій порадили звернутися до емітента, який видав цінні папери, з вимогою надати дублікат.

Питання до задачі:

Які засоби та порядок захисту свого суб’єктивного цивільного І права використала Артюхова?

Які засоби та порядок захисту свого суб’єктивного цивільного права їй запропоновано використати?

Чи правильно вчинив суд?

Які засоби та порядок захисту суб’єктивного цивільного права І повинна була використати Артюхова, якщо б їй було відомо, в кого зна-ходяться її цінні папери?

<< | >>
Источник: Л.О. Доліненко, В.О. Доліненко, С.О. Сарновська. Цивільне право України. 2006

Еще по теме Тема: Здійснення цивільних прав та виконання обов’язків. Захист цивільних прав. Цивільно-правова відповідальність:

 1. Тема 4. Здійснення цивільних прав і виконання обов’язків
 2. Тема 4. Здійснення цивільних прав і виконання обов’язків
 3. Що є підставою виникнення цивільних прав і юридичних обов'язків?
 4. Тема 5. Захист цивільних прав та інтересів
 5. Тема 5. Захист цивільних прав та інтересів
 6. Що означає здійснення цивільних прав?
 7. Тема 1. Поняття цивільного права. Предмет та метод, система цивільного права. Функції та принципи цивільного права
 8. Що таке захист цивільних прав та інтересів?
 9. Тема 6. Об’єкти цивільних прав
 10. Тема 1. Поняття цивільного права. Предмет та метод, система цивільного права. Функції та принципи цивільного права
 11. Тема 6. Об’єкти цивільних прав
 12. Тема: Об’єкти цивільних прав
 13. Тема: Поняття цивільного права. Цивільне законодавство
 14. Які є засоби цивільно-правового захисту права власності?