<<
>>

Тема 45. Загальні положення про відшкодування шкоди

Поняття і значення зобов’язань із заподіяння шкоди. Елементи зо-І бов’язань із заподіяння шкоди.

Деліктна відповідальність, поняття, зміст, підстави. Система зобов’язань із заподіяння шкоди.

Підстави відповідальності за завдану мораль-1 ну шкоду.

Відповідальність за шкоду, заподіяну працівником.

Відповідальність за шкоду, заподіяну органами державної влади.І Суб’єкти заподіяння шкоди та суб’єкти відповідальності за шкоду. Особливості відшкодування шкоди, заподіяної органами державної влади. І

Відповідальність за шкоду, заподіяну правоохоронними та судовими органами. Суб’єкти заподіяння шкоди та суб’єкти відшкодування шкоди, завданої правоохоронними та судовими органами. Особливості відповідальності за шкоду, завдану правоохоронними таї судовими органами.

Відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка потерпіла від! злочину.

Відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою.

Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.

Відшкодування ядерної шкоди.

<< | >>
Источник: Л.О. Доліненко, В.О. Доліненко, С.О. Сарновська. Цивільне право України. 2006

Еще по теме Тема 45. Загальні положення про відшкодування шкоди:

 1. Тема 47. Загальні положення відшкодування шкоди
 2. Тема 49. Загальні положення про спадкування
 3. Тема 51. Загальні положення про спадкування
 4. Тема 15. Загальні положення про право власності
 5. Тема 15. Загальні положення про право власності
 6. Зразок позовної заяви про відшкодування шкоди, завданої залиттям квартири
 7. Тема 47. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)
 8. Тема 46. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю
 9. Тема 35. Зберігання. Загальні положення про зберігання
 10. Тема 35. Зберігання. Загальні положення про зберігання
 11. Тема 49. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)
 12. Тема 48. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю
 13. Зразок позовної заяви про відшкодування моральної шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання та досудового слідства, прокуратури і суду
 14. Тема 33. Послуги. Загальні положення
 15. Тема 33. Послуги. Загальні положення
 16. § 13.5. Визначення розміру шкоди та порядок її відшкодування
 17. Які особливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт, послуг?
 18. Які особливості відшкодування шкоди, заподіяної особі незаконними діями правоохоронних органів і суду?
 19. Зразок позовної заяви про відшкодування завданих збитків
 20. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ