<<
>>

Тема 45. Вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення

У житті мають місце випадки, коли деякі особи діють в інтересах інших осіб без будь-яких повноважень від останніх. Це найчастіше здійснюється виходячи з моральних підстав і має на меті зменшення І майнової шкоди (наприклад, турбота про тварин у випадку смерті воло- І дільця, захист чужого майна в умовах стихійного лиха тощо).

Зобов’язання, про які йде мова у цій темі, були відомі ще римському ] праву під назвою negotіогиіті 8е8Ііо - ведення справ без доручення.

Зобов’язання виникають із здійснення особою дій у чужому інте- , ресі. У ст. 1158 ЦК України визначені підстави виникнення права на І вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення: якщо І майновим інтересам іншої особи загрожує небезпека настання невигід- І них для неї майнових наслідків, особа має право без доручення вчинити дії, спрямовані на їх попередження, усунення або зменшення.

Зміст цього зобов’язання є близьким зі змістом деяких договорів і ' перш за все -договору доручення. Тому в законі передбачено, що особа, яка вчинила дії в майнових інтересах іншої особи без її доручення, зобов’язана при першій нагоді повідомити її про свої дії. Якщо ці дії будуть схвалені іншою особою, надалі до відносин сторін застосовуються положення про відповідний договір. Таким чином, далі виникає договірне зобов’язання.

Якщо особа, яка розпочала дії в майнових інтересах іншої особи без її доручення, не має можливості повідомити про свої дії цю особу, вона зобов’язана вжити усіх залежних від неї заходів щодо попередження, усунення або зменшення невигідних майнових наслідків для іншої особи. Особа, яка вчиняє дії в майнових інтересах іншої особи без її доручення,

зобов’язана взяти на себе всі обов’язки, пов’язані із вчиненням цих дій, зокрема обов’язки щодо вчинених правочинів.

Особа, яка вчинила дії в інтересах іншої особи без її доручення, зобов’язана негайно після закінчення цих дій надати особі, в майнових інтересах якої були вчинені дії, звіт про ці дії і передати їй усе, що при цьому було одержано (ст. 1159 ЦК України).

Наслідками здійснення дій в чужому інтересі для особи, яка діяла в майнових інтересах іншої особи без її доручення, є відшкодування витрат, понесених особою у зв’язку із вчиненням нею дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення (ст. 1160 ЦК України). Право вимагати передбачено лише у випадку, якщо вони були виправдані обставинами, за яких були вчинені дії.

Якщо особа, яка вчинила дії в майнових інтересах іншої особи без її доручення, при першій нагоді не повідомила цю особу про свої дії, вона не має права вимагати відшкодування зроблених витрат.

<< | >>
Источник: Л.О. Доліненко, В.О. Доліненко, С.О. Сарновська. Цивільне право України. 2006
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме Тема 45. Вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення:

 1. Що означає вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення?
 2. Тема 43. Вчинення дій в майнових інтересах Іншої людини без її доручення
 3. Тема 44. Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи. Зобов’язання, що виникають із створення загрози життю, здоров’ю або майну
 4. Тема 36. Договір доручення
 5. Що таке представництво без повноважень та вчинення правочинів з перевищенням повноважень?
 6. Тема 37. Договір доручення
 7. Тема 46. Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи. Зобов’язання, що виникають із створення загрози життю, здоров’ю та майну
 8. Тема 41. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності
 9. Тема 39.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності
 10. Тема: Договір майнового найму
 11. Тема 8. Юридичні особи