<<
>>

Тема 18. Цивільно-правове регулювання відносин, пов’язаних з творчою діяльністю

Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності. Особливості цивільно-правового регулювання відносин, пов’язаних з творчою діяльністю.

Поняття права інтелектуальної власності. Об’єкти права інтелектуальної власності.

Право на об’єкти інтелектуальної власності. Особисті немайнові і майнові права на об’єкти інтелектуальної власності.

Виключні права на об’єкти інтелектуальної власності. Передання майнових прав інтелектуальної власності.

Строк дії права інтелектуальної власності. Наслідки порушення права інтелектуальної власності. Захист права інтелектуальної власност судом.

<< | >>
Источник: Л.О. Доліненко, В.О. Доліненко, С.О. Сарновська. Цивільне право України. 2006

Еще по теме Тема 18. Цивільно-правове регулювання відносин, пов’язаних з творчою діяльністю:

 1. Тема 18. Цивільно-правове регулювання відносин, пов’язаних з творчою діяльністю
 2. Тема 40. Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин. Зобов’язання щодо здійснення фінансових послуг
 3. Тема 38.Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин
 4. Тема 21 Правове регулювання суспільних відносин та його ефективність
 5. Тема 41.Зобов’язання за спільною діяльністю
 6. Тема 43. Зобов’язання за спільною діяльністю
 7. Тема: Фізичні особи як суб’єкти цивільного права. Підприємницька діяльність фізичних осіб.
 8. У чому полягає зміст цивільно-правових відносин?
 9. У чому полягає правове регулювання розрахункових відносин?
 10. 2.5. Принцип єдності і диференціації правового , / регулювання трудових відносин
 11. 2.2. Принцип обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої праці
 12. Тема: Здійснення цивільних прав та виконання обов’язків. Захист цивільних прав. Цивільно-правова відповідальність
 13. Метод та принципи цивільно-правового регулювання. Методом
 14. Тема 5. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ НА КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО
 15. Тема 4. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЗИНГУ ЯК ОДНІЄЇ 3 ФОРМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 16. Тема 1. Поняття цивільного права. Предмет та метод, система цивільного права. Функції та принципи цивільного права
 17. Як класифікують цивільно-правові відносини?