<<
>>

Тема: Правочини

1. Ломова та Федько 10 оовтня вчинили в простій письмовій формі договір доручення. На виконання цього договору Федько зобов’язався придбати у власність Ломовій комплектобумовленихстаровиннихречейвстрок, що не перевищує двох місяців, та за суму не більше як 3 тис. гривень.

Зазначена сума грошей була передана 10 жовтня Ломовою Федьку з видачею останнім боргової розписки. 25 жовтня Ломовій стало відомо, шо 12 жовтня Федько передав 3 тис. гривень Альошину за договором позики під процент строком на 1 місяць.

Будучи впевненою, що предметом договору позики є гроші, які передані нею Федьку для виконання договору доручення і власником яких вона продовжує бути, вона звер-нулась до Федька з повідомленням про те, шо вона в односторонньому порядку розриває договір доручення за мотивом втрати довіри і вимагає негайно повернути їй 3 тис. гривень. Крім того, вона повідомила, що буде вимагати визнання недійсним договору позики, укладеного між ФедькомтаАльошиним, оскільки його зміст суперечить закону. Це протиріччя, на її думку, полягає в тому, що оскільки позикодавець передає іншій стороні договору позики гроші у власність, то і він сам має бути власником цих грошей.

Федько у відповідь на повідомлення Ломової заперечив наступне. По-перше, на його думку, Ломова не може розривати договір доручення в односторонньому порядку враховуючи ще й те, що в договорі доручення міститься умова про те, що сторони не вправі цього робити. По-друге, у нього ще є достатньо часу для виконання договору доручення в повному

обсязі. По-третє, у Ломової немає підстав для звернення до суду про визнання недійсним договору позики, оскільки вона не є стороною в ньому.

Питання до задачі:

На які питання теми розраховане це завдання?

Розгляньте доводи сторін.

Як підлягає вирішенню це завдання?

2. Єгоровський є учасником повного тооариства «Повне тоеариство: Іванов, Петров і компанія», в засновницькому договорі якого вста-новлено правило про те, шо ведення справ товариства здійснюється Івановим та Петровим.

Єгоровський, отримавши довіреність лише від Іванова (Петров у цей час був у відрядженні), уклав від імені повного товариства договір з підприємцем - фізичною особою Рудаковим. Повернувшись з відрядження, Петров заявив, що товариство повинно вимагати визнання цього договору недійсним, оскільки для вчинення договору Єгорову потрібна була й довіреність від нього. При цьому Петров посилався на те, що правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це законом, іншими нормативно-правовими актами або установчими документами.

Дізнавшись про це, Рудаков заявив, що у відносинах з третіми особами повне товариство не може посилатися на положення засновницького договору, які обмежують повноваження учасників повного товариства щодо права діяти від імені товариства, крім випадків, коли товариство доведе, що третя особа у момент вчинення договору знала чи наперед повинна була знати про відсутність у учасника товариства права діяти від імені товариства.

Питання до задачі:

На які питання теми розраховане це завдання?

Як підлягає вирішенню це завдання?

3. Феоктистов та Петров вирішили вчинити договір купівлі-прода-жу будматеріалів на суму, що перевищує в 5 разів розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян з розстроченням оплати товару на 14 місяців від дня вчинення договору.

При цьому в них виникла суперечка щодо форми цього договору. Перший вважає, що цей договір не може укладатися в усній формі, оскільки він не є договором, що повністю виконується сторонами в момент його вчинення. Феоктистов виходить з того, що письмова форма

1.

договору між фізичними особами необхідна лише тоді, коли він вчинюється на суму, що перевищує не менше як в 20 разів розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Він не згоден з тим, що цей договір не є таким, що повністю вико-І нується сторонами в момент його вчинення, оскільки з моменту пере-дання товару і до його оплати товар, проданий в кредит, визнається таким, що перебуває у заставі в продавця для забезпечення виконання по-купцем його обов’язку, щодо оплати товару.

Питання до задані:

На які питання теми розраховане це завдання?

Як підлягає вирішенню це завдання?

4. Антонов, якия є власником дачного будинку у місті Азовську, ь0 березня 2004 р. вчинив з Іванченко договір оренди будинку строком на 6 , місяців. У договорі була встановлена щомісячна орендна плата у розмірі І 200 гривень за місяць. При цьому в день вчинення договору Іванченко І сплатила Антонову аванс у розмірі 200 гривень, а решту зобов’язалась І сплатити після закінчення строку дії договору.

Крім того, в договорі було обумовлено, що права і обов’язки сторін припиняються, якщо в період між 20 і ЗО червня до Антонова в м. Азовсь- І ку приїде його син з родиною у відпустку. Фактично Іванченко почала І користуватися будинком 20 травня.

Син Антонова з родиною приїхав до батька 2 липня. Іванченко, посилаючись на умови договору, відмовилась звільнити орендований будинок. Син Антонова пояснив батькові, що затримався з приїздом у зв’язку з отриманням від нього телеграми про тяжку хворобу брата, що мешкає у Москві. Отримавши телеграму, син Антонова змушений був заїхати в Москву, але там дізнався, що брат вже тиждень знаходиться за кордоном у відрядженні. При цьому він з’ясував, що телеграму надіслав не батько Антонова, а Федірко на прохання Іванченко.

У зв’язку з викладеним Антонов звернувся до суду з позовом про ' звільнення Іванченко орендованого будинку та сплати нею орендної плати у повному обсязі.

Іванченко пояснила, що вимоги Антонова про звільнення будинку не визнає, оскільки умова, про яку йшлося в договорі, не настала. Крім того, вона вважає, що повинна сплачувати орендну плату лише з 20 травня, тобто з дня, коли вона фактично почала користуватися будинком.

Питання до задачі:

На які питання теми розраховане це завдання?

Як підлягає вирішенню це завдання?

<< | >>
Источник: Л.О. Доліненко, В.О. Доліненко, С.О. Сарновська. Цивільне право України. 2006

Еще по теме Тема: Правочини:

 1. Тема 10. Правочини: поняття, види. Умови чинності правочину
 2. Тема 10. Правочини: поняття, види. Умови чинності правочинів
 3. Зразок позовної заяви до суду про визнання удаваного правочину недійсним
 4. Що розуміють під терміном "правочин"? Які загальні вимоги, додержання яких необхідне для його чинності?
 5. Які є підстави для визнання правочину недійсним? Які правові наслідки такого визнання?
 6. Тема 11. Представництво і довіреність
 7. Тема 5. ПОДРЯД
 8. Тема
 9. Тема 14. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СТРАХОВАНИЮ
 10. Тема 17. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО РАСЧЕТАМ
 11. Тема 17. Индусское право
 12. Тема 2. ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
 13. Тема 3. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДОГОВІР
 14. Тема 1. ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
 15. Тема 8. ТРАНСПОРТНЫЕ И ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ ДОГОВОРЫ
 16. Тема 19. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ОДНОСТОРОННИХ ДЕЙСТВИЙ
 17. Тема 22. ИНСТИТУТ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА