<<
>>

Що таке договір купівлі-продажу в зовнішньоторговельному обігу?

Особливості цього виду купівлі-продажу зумовлені участю в товарообігу іноземних суб'єктів господарської діяльності, необхідністю захисту економічних інтересів держави міжнародними звичаями та договорами.

Основні принципи, умови та порядок здійснення зовнішньоекономічної торгівлі визначено Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність", іншими актами законодавства. Продав-цями і покупцями в зовнішньоторговельному договорі купівлі-продажу можуть бути всі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, перелічені у ст. З Закону "Про зовнішньоекономічну діяльність". Крім юридичних осіб, таке право мають фізичні особи, які постійно проживають на території України і зареєстровані як підприємці. Суб'єкти, які є сторонами цього договору (в зовнішньоекономічній практиці його іменують контрактом), мають бути здатними до укладення договору відповідно до законів України та (або) закону країни, де його укладено. При цьому його учасники мають право використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації міжнародних органів та організацій.

Цей договір повинен укладатись у письмовій формі.

Якщо стороною в договорі є фізична особа, потрібен підпис лише цієї особи. Від імені інших суб'єктів зовнішньоеконо-мічний договір (контракт) підписують особа, яка має таке право за посадою відповідно до Статуту, та особа, яку уповноважено дорученням, виданим за підписом керівника суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності одноособове, якщо Статут не передбачає інше.

Зовнішньоекономічні договори (контракти) мають укладатися з урахуванням Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затвердженого 5 жовтня 1995 р. Міністерством зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі України. Недодержання форми цих договорів і порядку підписання може призвести до недійсності їх.

Відповідно до Указу Президента України від 7 листопада 1994 р. окремі види контрактів мають бути зареєстровані Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України та уповноваженими ним органами на умовах, визначених Положенням про порядок реєстрації окремих видів договорів (контрактів), затвердженим цим самим Указом.

З метою однакового тлумачення комерційних термінів суб'єктами підприємницької діяльності України при укладенні договорів, а також учасниками відносин, що виникають у зв'язку з такими договорами. Указом Президента України "Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів" від 4 жовтня 1994 р. (надалі Правила ІНКОТЕРМС) було встановлено, що ці Правила застосовуються при укладенні суб'єктами підприємницької діяльності усіх форм власності договорів, у тому числі зовнішньоекономічних, предметом яких є товари (роботи, послуги).

Єдині правила, які мають застосовуватися в міжнародній купівлі-продажу, були також зафіксовані в 1980 р. у Конвенції 00Н про договори міжнародної купівлі-продажу товарів.

<< | >>
Источник: М.І. ПАНЧЕНКО. Цивільне право України Навчальний посібник. 2005

Еще по теме Що таке договір купівлі-продажу в зовнішньоторговельному обігу?:

 1. Тема: Договір купівлі-продажу
 2. Які є різновиди договорів купівлі-продажу?
 3. Що таке договір найму?
 4. Що таке договір лізингу?
 5. Що таке договір підряду?
 6. Що таке договір на надання послуг?
 7. Що таке договір контрактації сільськогосподарської продукції?
 8. Що таке договір банківського вкладу?
 9. Зразок договору купівлі-продажу транспортного засобу з участю громадян
 10. Що таке договір про охорону?
 11. Які особливості договору купівлі-продажу?
 12. Зразок контракту купівлі-продажу
 13. Які особливості договору купівлі-продажу в кредит?
 14. Що таке договір транспортного експедирування?
 15. Що таке договір управління майном?
 16. Що таке договір складського зберігання?
 17. Які особливості договору купівлі-продажу житлового будинку і квартири?
 18. Які особливості договору купівлі-продажу автомобіля?
 19. Що таке договір про охорону квартири?
 20. Що таке цивільно-правовий договір? Який його зміст?