<<
>>

Нормативний матеріал

Конституція України від 28 червня 1996 р. // ВВР. - 1996. - № ЗО. -Ст. 184.

Цивільний кодекс України. - К., 2003.

Господарський кодекс України. - К„ Юрінком Інтер, 2003.

Закон України «Про власність» від7лютого 1991 р.//ВВР.

- 1991.-№ 20. - ст. 249.

Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня '993 р. // ВВР. - 1994.- № 13.- Ст. 64, в редакції Закону України від 11 липня 2001р.

Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» // ВВР.-1994.-№7.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» // ВВР.-1994.-№7.

Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» // Офіційний Вісник України. - 2002. - № 7. - Ст. 278.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності» від 22 травня, 2003 р. // ВВР. - 2003. - № 35. - Ст. 271.

Закон України «Про телекомунікації» від 18 листопад 2003р. //

Застосування судами цивільного і цивільного процесуального за! конодавства. Серія «Бібліотека судді» / За заг. ред. П. І. Шевчука -Л «Ін Юре», 2002.

<< | >>
Источник: Л.О. Доліненко, В.О. Доліненко, С.О. Сарновська. Цивільне право України. 2006

Еще по теме Нормативний матеріал:

 1. Нормативний матеріал:
 2. Нормативний матеріал:
 3. Нормативний матеріал:
 4. Нормативний матеріал
 5. Нормативний матеріал
 6. Нормативний матеріал
 7. Нормативний матеріал
 8. 4. Нормативно-правові акти
 9. Нормативное сравнение
 10. 4. Нормативная информация
 11. 2. Нормативные акты гражданского права
 12. Нормативное понятие легитимности