<<
>>

Нормативний матеріал:

Конституція України від 28 червня 1996р. // ВВР. - 1996. - №30. - І Ст.184.

Цивільний кодекс України. - К., 2003.

Цивільний процесуальний кодекс України. - К., 2001.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р., №1626-ІУ//

Сімейний кодекс України.

- К., 2002.

Господарський кодекс України. - К.: Юрінком Інтер, 2003.

Господарський процесуальний кодекс України. - К.: Юрінком Інтер, 2003.

Закон України «Про власність» від 7 лютого 1991 р. // ВВР - 1991.-№ 20. - Ст. 249.

Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971р. // ВВР. - ' 1971.-№ 50.-Ст. 375.

Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. //ВВР-1991.-№49.-Ст.682.

Закон України «Про господарські суди» від 4 червня 1991 р. // ВВР. -Н 1991. - №36, Ст.469 (з наст, змінами - від 15.05.92 р.; 30.06.93 р.; 20.02.97 р., І 21.06.2001 р.).

Закон України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» від 14 лютого 1992 р. // ВВР. - 1992. - №20. Ст. 272.

Закон України «Про об’єднання громадян» від 16 червня 1992 р.

// ввр_1992.-№34.-Ст.504.

Закон України «Про промислово-фінансові групи в Україні» від 21 листопада 1995 р. // ВВР. - 1996. - №23. - Ст. 88.

Закон України «Про страхування» від 7 березня 1996р. // ВВР. -1996 -№18.-Ст.78.

Закон України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» від 7 жовтня 1997 р. // ВВР. - 1997. - №52. - Ст. 312.

Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16 вересня 1997 р. // ВВР. - 1997. - №46. - Ст. 292.

Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. //ВВР.-2001.-№5,6.-Ст.ЗО.

Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 р. //ВВР-2001.-№12.-Ст.64.

Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21 грудня 2000 р.

// ВВР. - 2001. - № 10. - Ст. 44.

Закон України «Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження» від 17 лютого 2000 р.//ВВР.-2000.-№ 12.- Ст. 97.

Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22 травня

2003 р. //.

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб» від 15 травня 2003 р. // ВВР. - 2003. - Ст. 263.

Закон України «Про особисте селянське господарство» від 15 травня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №29. - Ст. 232.

Закон України «Про фермерське господарство» від 19 червня 2003 р. //

Закон України «Про кооперацію» від 10 липня 2003 р. /.

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» від 1 липня 2004 р. №1955-ІУ//

Закон України «Про правові засади цивільного захисту» від 24 червня

2004 р. №1892-ІУ//

Постанова Верховної Ради України «Про порядок введення в дію закону України «Про режим іноземного інвестування» від 19 березня 1996 Р.//ВВР. - 1996._N 19.-Ст. 81.

Положення про порядок застосування до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб’єктів господарської

діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», затв. наказом Міністерства економіки України від 17 квітня 2000 р. № 52 (зареєстровано в1 Міністерстві юстиції України 5 травня 2000 р. за N260/4481) // Офіційний вісник України. - 2000. - № 19.

Указ Президента України «Про усунення обмежень, що стримують! розвиток підприємницької діяльності» від 3 лютого 1998р.//Офіційний вісник України. - 1998. - № 5.

Положення про порядок організації та діяльності об’єднань, що створюються власниками для управління, утримання і використання майна житлових будинків, яке перебуває у загальному користуванні: затверджено Постановою КМ України від 31 липня 1995р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1998. - 64. - С. 308-313.

Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним зверненням НБУ відносно офіційного тлумачення положення ч. 1 ст. 58 Конституції України (зворотна дія закону) від 9 лютого 1999р. // Офіційний вісник України - 1999. - № 7. - Ст. 255.

Типовий статут об’єднання (товариства) співвласників багатоквартирного будинку: Затверджено наказом Держкомітету України по жит-лово-комунальному господарству та Фонду держмайна України від 5 квітня 1996 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. -1998.-№6.

Правила опіки та піклування, затверджені наказом Мінюста, Міносвіти від 26 травня 1999 р. № 34/166/131/88 // Офіційний вісник України. -1999.-№ 26-Ст. 1252.

Про діяльність ліквідаційних комісій, утворених у справах про банкрутство комерційних банків: Інформаційний лист ВАСУ від 10 листопада 2000 р. // Вісник господарського судочинства. - 2001. - № 1.

<< | >>
Источник: Л.О. Доліненко, В.О. Доліненко, С.О. Сарновська. Цивільне право України. 2006

Еще по теме Нормативний матеріал::

 1. Нормативний матеріал:
 2. Нормативний матеріал:
 3. Нормативний матеріал
 4. Нормативний матеріал
 5. Нормативний матеріал
 6. Нормативний матеріал
 7. Нормативний матеріал
 8. 4. Нормативно-правові акти
 9. Нормативное сравнение
 10. 4. Нормативная информация
 11. 2. Нормативные акты гражданского права
 12. Нормативное понятие легитимности
 13. 5. Юридичні властивості нормативно-правових актів
 14. Нормативная и фактическая структуры организации.
 15. Нормативные правовые акты
 16. 6. Чинність нормативно-правових актів