<<
>>

Для чого складають комерційний акт?

Порушення учасниками перевезення своїх обов'язків є підставою для пред'явлення уповноваженою особою претензій і подання позовів до правопорушника. Обставини, що можуть виключати матеріальну відповідальність перевізників, відправників, одержувачів вантажів, пасажирів і бути підста-вою для пред'явлення претензій та подання позову, посвідчу-ються комерційними актами та актами загальної форми.

Комерційний акт складається для посвідчення нестачі, псування чи пошкодження вантажу або багажу, виявлення вантажів без супроводжувальних документів та документів без вантажу, повернення перевізникові вкраденого вантажу (багажу), непередачі вантажу залізницею на під'їзну колію протягом 24 годин після оформлення в товарній конторі видачі вантажу за документами (ст. 129 Статуту залізниць України).

Акт загальної форми складається для посвідчення інших порушень договору перевезення. Відповідно до ст. 158 Статуту автомобільного транспорту і розділу 9 Правил перевезення вантажів автотранспортом обставини, пов'язані з несхоронністю вантажів та іншими порушеннями договору перевезення, фіксуються в товарно-транспортній накладній, а у разі розходження в оцінці сторонами причин і характеру порушень, оформлюються актами встановленої форми, що прирівнюються до комерційних, актів та актів загальної форми на інших видах транспорту^

Акт складається перевізником, якщо він сам виявить зазначені вище обставини або їх наявність стверджується відправником чи одержувачем вантажу. Необґрунтовану відмову перевізника скласти комерційний акт можна оскаржити у встановленому порядку. В цьому разі прийняття вантажу слід оформити відповідно до правил про порядок прийняття продукції та товарів за кількістю і якістю, що діють при поставці, контрактації тощо.

<< | >>
Источник: М.І. ПАНЧЕНКО. Цивільне право України Навчальний посібник. 2005

Еще по теме Для чого складають комерційний акт?:

 1. § 57 Общие начала доверительного поручения. – Акт полномочия. – Для чего он нужен. – Предполагаемое или фактическое полномочие. – Личная способность поверенного. – Пространство доверенности. – Обязанности поверенного и ответственность пред доверителем. – Право передоверия. – Отчетность. – Вознаграждение поверенному и возмещение издержек. – Обязательность для доверителя действий поверенного. – Отмена доверенности. – Прекращение ее другими путями и последствие прекращения.
 2. Що означає право інтелектуальної власності на комерційне найменування?
 3. Що означає термін "комерційна концесія"?
 4. АКТ ИДЕОМОТОРНЫЙ
 5. АКТ АППЕРЦЕПЦИИ
 6. Статья 258. Террористический акт
 7. § 43 Русский закон займа. – Предмет его. – Безденежность. – Долг запрещенный. – Личные ограничения займа. – Акт займа. – Срок. – Передача. – Долговая расписка. – Счет. – Ссудные кассы. – Порядок взыскания по долговым обязательствам.
 8. § 67 Договор страхования. – Предмет его. – Акт страхования. – Страхуемый интерес и отношение его к действительной ценности. – Исполнение договора. – Условия вознаграждения. – Право полиса. – Страхование жизни.
 9. § 53 Завещание – односторонний акт воли. – Общие формы заве- щания. – Кодицилл. – Словесное завещание. – Привилегиро- ванные завещания. – Право делать завещание и лица к сему неспособные. – Право приобретать по завещанию. – Назначение наследника. – Отказы или легаты. – Условные назначения. – Субституция.
 10. Г. Упражнение для предоставления наставникам вашего поля для работы.
 11. Для подзарядки мы обращаемся вверх, а для разрядки—вниз, к земле.