<<
>>

У чому полягає правове регулювання розрахункових відносин?

Цивільний кодекс України передбачає обов'язкове зберігання всіма юридичними особами будь-якої форми власності коштів на рахунках у кредитних установах. Це зумовлює необхідність здійснення платежів за зобов'язаннями суб'єктів підприємницької діяльності, громадськими організаціями і бюджетними установами саме через установи банків.

Розрахунки з участю фізичних осіб, не пов'язані зі здійсненням ними підприємницької діяльності, можуть проводитися готівкою без обмеження суми або в безготівковому порядку. Розрахунки між юридичними особа-ми, а також розрахунки з участю фізичних осіб, пов'язані зі здійсненням ними підприємницької діяльності, проводяться в безготівковому порядку. Розрахунки між цими особами можуть проводитися також готівкою, якщо інше не встановлено законом.

При здійсненні безготівкових розрахунків допускаються розрахунки платіжними дорученнями, акредитивом, чеками, розрахунки за інкасо, а також розрахунки в інших формах, передбачених законом, встановленими згідно з ним банківським правилами та застосовуваними у банківській практиці звичаями ділового обігу. Сторони в договорі мають право обрати будь-який вид безготівкових розрахунків на свій розсуд. Безготівкові розрахунки проводяться через банки, інші кредитні організації, в яких відкрито відповідні рахунки.

<< | >>
Источник: М.І. ПАНЧЕНКО. Цивільне право України Навчальний посібник. 2005

Еще по теме У чому полягає правове регулювання розрахункових відносин?:

 1. У чому полягає зміст цивільно-правових відносин?
 2. Тема 38.Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин
 3. Тема 40. Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин. Зобов’язання щодо здійснення фінансових послуг
 4. Тема 21 Правове регулювання суспільних відносин та його ефективність
 5. 2.5. Принцип єдності і диференціації правового , / регулювання трудових відносин
 6. 2.2. Принцип обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої праці
 7. Тема 18. Цивільно-правове регулювання відносин, пов’язаних з творчою діяльністю
 8. У чому полягає зміст права власності?
 9. Тема 18. Цивільно-правове регулювання відносин, пов’язаних з творчою діяльністю
 10. У чому полягає право на обов'язкову частку в спадщині?
 11. У чому полягає переважне право купівлі частки у спільній частковій власності?