<<
>>

4. Зовнішні функції держав соціально-демократичної орієнтації

У гуманітарній сфері:

- участь у міжнародному забезпеченні і захисті прав людини: допомога населенню інших країн (у разі стихійного лиха, кризових ситуацій тощо);

- участь у захисті природного середовища (екологічна функція);

- участь у міжнародному культурному співробітництві.

В економічній сфері:

- участь у створенні світової економічної системи на основі міжнародного розподілу та інтеграції виробництва і праці;

- участь у розв'язанні глобальних господарських та наукових проблем (енергетичної, використання світового океану, досліджень і освоєння космосу тощо).

У політичній сфері:

- організація, підтримка і розвиток міждержавних договірних відносин на основі загальновизнаних принципів міжнародного права;

- оборона своєї країни від зовнішнього нападу, анексії;

- участь у забезпеченні ненасильницького миру в усіх регіонах планети;

- участь у боротьбі з порушеннями міжнародного правопорядку (у тому числі із використанням військових засобів).

Схожість, аналогічність або збіг основних функцій багатьох (не всіх!) існуючих сьогодні держав свідчить про зближення їх соціальної сутності і про втілення нового політичного мислення у сучасні міжнародні відносини, про посилення взаємозалежності і взаємозв'язку всіх країн, про об'єктивно зумовлену поступову консолідацію зусиль більшості народів світу у розв'язанні надто серйозних глобальних проблем.

Отже, людство, крок за кроком здійснює поворот до цивілізації нового типу.

<< | >>
Источник: П.М. Рабінович. Основи загальної теорії права та держави. 2001

Еще по теме 4. Зовнішні функції держав соціально-демократичної орієнтації:

 1. 3. Внутрішні завдання і функції держав соціально-демократичної орієнтації
 2. 3. Правотворчість держав соціально-демократичної орієнтації
 3. 2. Поняття і види держав соціально-демократичної орієнтації
 4. 3. Принципи і риси апарату держав соціально-демократичної орієнтації.
 5. Тема 5 Сутність сучасних держав соціально-демократичної орієнтації
 6. 3. Перехідний тип права соціально-демократичної орієнтації
 7. ЧАСТИНА ДРУГА СУЧАСНІ ДЕРЖАВИ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ (ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА)
 8. 3. Політична система суспільства соціально-демократичної орієнтації
 9. Тема 13 Історична типологія об'єктивного юридичного права. Сутність права соціально-демократичної орієнтації
 10. Тема 4 Поняття, соціальна сутність і причини виникнення держави. Види держав за їх сутністю
 11. Тема 14 Правотворчість. Зовнішні форми об'єктивного права
 12. 4. Функції держави
 13. § 1.5. Функції трудового права