<<
>>

1. Загальнотеоретична характеристика

політичної системи суспільства

Держава — хоч і стрижнева, найважливіша, проте не єдина політична організація у суспільстві. Вона перебуває, живе в оточенні інших організацій, утворень, формувань, які так чи інакше стикаються, взаємодіють з нею — співпрацюють або конфліктують, впливають (або прагнуть вплинути) на державу і водночас зазнають, тією чи іншою мірою, впливу з її боку.

Отже, всі вони, чи прямо, чи більш опосередковано, беруть участь у політиці, у політичному житті суспільства, у політичних стосунках, насамперед з державою. Тому вивчення держави крізь призму цих стосунків дозволяє поглибити і конкретизувати уявлення про її соціальне призначення і роль у суспільстві, про фактори, якими зумовлюється її діяльність.

Політична система суспільства (у широкому розумінні) — це система всіх політичних явищ, що існують у соціально неоднорідному, зокрема класовому, суспільстві.

Елементи політичної системи суспільства:

- суб'єкти (носи) політики — класи, нації, соціальні прошарки, групи; представники їхніх інтересів — різноманітні об'єднання, організації (зокрема держава) — і, нарешті, люди (особис-тості);

- політичні відносини, стосунки;

- політична свідомість (політична ідеологія та політична психологія) суб'єктів політики;

- політичні норми — загальні правила поведінки у політичних стосунках.

Політична система суспільства (у вузькому розумінні) — це система всіх державних і недержавних утворень (організацій), громадських об'єднань і трудових колективів соціально неоднорідного (зокрема, класового) суспільства.

Політичну систему у вузькому розумінні іноді називають політичною організацією суспільства.

<< | >>
Источник: П.М. Рабінович. Основи загальної теорії права та держави. 2001

Еще по теме 1. Загальнотеоретична характеристика:

 1. Тема 22 Правознавство (юридична наука): загальнотеоретична характеристика
 2. ЧАСТИНА ДРУГА СУЧАСНІ ДЕРЖАВИ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ (ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА)
 3. ЧАСТИНА ТРЕТЯ МЕХАНІЗМ ЮРИДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ (ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА)
 4. 2. Загальнотеоретична характеристика елементів політичної системи
 5. Методика «Характеристика ученика» Общая характеристика методики
 6. 4.1. Общая характеристика
 7. 3.1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 8. § 4.4. Характеристики социальных групп
 9. СИТУАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ: ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЛЕВАНТНАЯ
 10. Глава 21 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
 11. ГЛАВА 21. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
 12. А. Общая характеристика признака направленности
 13. 1.1. Общая характеристика договора подряда
 14. Характеристики чисел года соляра
 15. 13.3. Понятие и содержание криминалистической характеристики преступлений
 16. Характеристики аудитории
 17. Характеристики аудитории
 18. Глава 5 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ