<<
>>

7. Загальносоціальні обов'язки людини

Із загальносоціальними правами дорослої (повнолітньої) психічно нормальної людини природно пов'язуються її соціальні обов'язки, зобов'язання.

Загальносоціальний обов'язок людини — це необхідність певної її поведінки, що об'єктивно зумовлена конкретно-історичними потребами існування та розвитку інших людей, нації, народу, його соціальних верств і всього людства.

Видова класифікація загальносоціальних обов'язків людини переважно відповідає згаданій класифікації її основних прав.

Тому серед таких обо-в'язків можна зазначити:

фізичні (наприклад, утримування і захист своїх неповнолітніх дітей);

особистісні (наприклад, поважати честь, гідність, сумління, думки і погляди людей або їхніх спільностей; виховувати своїх дітей);

культурні (наприклад, дбайливо ставитися до пам'яток історії людства);

економічні (наприклад, віддавати частину індивідуального прибутку, доходу на загальносуспільні потреби);

політичні (наприклад, протистояти насильству, вдаватися тільки до мирних засобів задоволення своїх політичних інтересів).

<< | >>
Источник: П.М. Рабінович. Основи загальної теорії права та держави. 2001
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме 7. Загальносоціальні обов'язки людини:

 1. КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
 2. § 13. Конституційні обов'язки людини і громадянина
 3. Обов'язки і права підрядника.
 4. Обов'язки і права замовника.
 5. Які обов'язки сторін за договором підряду?
 6. § 11.3. Основні трудові обов'язки сторін трудового договору
 7. Які обов'язки сторін за договором страхування?
 8. § 2. Основні права, свободи та обов'язки національних меншин
 9. Які права і обов'язки сторін за договором комерційної концесії?
 10. § 11. Обмеження прав людини і громадянина. Права людини в умовах надзвичайного стану
 11. 4. Загальносоціальні гарантії законності
 12. Як виконується цивільний обов'язок?
 13. Що є підставою виникнення цивільних прав і юридичних обов'язків?
 14. 3. Суб'єктивне юридичне право та юридичний обов'язок