<<
>>

4. Загальносоціальні гарантії законності

Гарантії законності — це система засобів, за допомогою яких у суспільному житті впроваджується, охороняється і, в разі порушення, відновлюється законність. Види загальносоціальних гарантій законності: економічні, політичні, ідеологічні.

озглянемо докладніше лише останню групу га-рантій, зокрема правову культуру особи.

Правова культура — це така властивість особи, яка характеризується загальною повагою до права, достатнім знанням змісту його норм і вмінням їх здійснювати, а також активною правомірною поведінкою в усіх життєвих ситуаціях.

Правове виховання — це цілеспрямована діяльність державних органів, громадських об'єднань і трудових колективів, а також інших суб'єктів щодо формування у громадян і службових осіб високої правової культури.

Засоби правового виховання: правове навчання (зокрема юридичний всеобуч); правова пропаганда; юридична практика державних органів та інших організацій; правомірна поведінка громадян, їх особиста участь у здійсненні та охороні юридичних норм; самовиховання.

Юридичний всеобуч — це єдина загальнодержавна система вивчення законодавства, яка охоплює всі верстви населення і всіх державних службовців.

Крім загальносоціальних гарантій законності, існують також гарантії спеціально-соціальні, зокрема юридичні.

<< | >>
Источник: П.М. Рабінович. Основи загальної теорії права та держави. 2001

Еще по теме 4. Загальносоціальні гарантії законності:

 1. 5. Юридичні гарантії законності
 2. 3. Загальна характеристика законності та правопорядку
 3. 7. Загальносоціальні обов'язки людини
 4. 4. Гарантії захисту інвестицій
 5. 10.4. Гарантії та компенсації
 6. Тема 4. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ІНВЕСТИЦІЙ
 7. § 12. Гарантії конституційних прав і свобод людини і громадянина
 8. § 3. Механізм та гарантії реалізації прав національних меншин в Україні
 9. § 3. Гарантії діяльності Уповноваженого з прав людини
 10. § 14.2. Гарантії прав працівників на охорону здоров'я на виробництві
 11. 12.2. Загальні гарантії прав працівників на охорону праці
 12. Які є гарантії захисту прав покупця за договором роздрібної купівлі-продажу?
 13. 12.4. Спеціальні гарантії права на охорону праці жінок, неповнолітніх осіб та осіб з пониженою працездатністю
 14. 12.3. Спеціальні гарантії прав на охорону праці працівників, які працюють у важких і шкідливих умовах праці