<<
>>

3. Загальна характеристика законності та правопорядку

Законність — це режим (стан) відповідності суспільних відносин законам і підзаконним нормативно-правовим актам держави, який утворюється в результаті їх неухильного здійснення всіма суб'єктами права.

Соціальна сутність законності — це узгоджування певних реальних суспільних відносин з їх законодавчими моделями, інакше кажучи, розповсюдження «панування» волі законодавця на всю територію держави, на все суспільство.

Основні принципи законності у державі соціально-демократичної орієнтації:

- єдність — однаковість нормативно-правового регулювання на всій території країни; тотожність застосування юридичних норм щодо всіх однойменних суб'єктів права;

- соціально-демократична доцільність — відповідність закону цілям забезпечення прав людини і прав нації (народу), соціальної демократії і прогресивного розвитку суспільства; необхідність вибору в межах закону найбільш ефективного (оп-тимального) засобу досягнення мети закону;

- реальність — забезпеченість законності дієвими, досконалими гарантіями.

Наслідком законності є встановлення в суспільному житті правопорядку.

Правопорядок — це режим (стан) упорядкованості, організованості суспільних відносин, який складається за умов законності.

<< | >>
Источник: П.М. Рабінович. Основи загальної теорії права та держави. 2001

Еще по теме 3. Загальна характеристика законності та правопорядку:

 1. 1. Загальна характеристика правової норми
 2. § 2. Загальна характеристика виборчої системи та її принципи
 3. 1. Загальна характеристика правотворчості
 4. 1. Загальна характеристика правопорушень
 5. § 2. Конституційно-правові норми: загальна характеристика .
 6. 3. Загальна характеристика правозастосовної діяльності
 7. 1. Загальна характеристика тлумачення правових норм
 8. 1. Загальна характеристика застосування правових норм
 9. 1. Загальна характеристика механізму держави
 10. 1. Загальна характеристика правових відносин
 11. 1. Загальна характеристика правомірної поведінки
 12. § 5. Конституційно-правові відносини і їх загальна характеристика
 13. 2. Загальна характеристика апарату та органів держави
 14. 2. Загальна характеристика реалізації правових норм
 15. § 2.2. Загальна характеристика джерел трудового права
 16. § 13.1. Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності
 17. Глава 16 СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА