<<
>>

2. Загальна характеристика реалізації правових норм

Реалізація правових норм — це здійснення їх приписів у практичних діях (бездіяльності) суб'єктів.

Соціальна сутність реалізації правових норм — задоволення учасниками суспільного життя своїх потреб соціально прийнятними (допустимими) способами, засобами, які змодельовані, «сконструйовані» державою.

Форми реалізації правових норм залежно від характеру їх диспозиції розподіляються за такими видами:

використання — форма реалізації уповноважу-вальних юридичних норм, яка полягає в активній поведінці суб'єктів, що здійснюється за їх власним бажанням (наприклад, реалізація законодавства про право на вищу освіту);

виконання — форма реалізації зобов'язальних норм, яка полягає в активній поведінці суб'єктів, що здійснюється ними незалежно від їх власного бажання (наприклад, реалізація законодавства про державні податки);

дотримання — форма реалізації забороняючих юридичних норм, яка полягає у пасивній поведінці суб'єктів, вчинюваній незалежно від їх власного бажання (наприклад, непорушення водіями транспортних засобів обмежень швидкості руху в місті).

<< | >>
Источник: П.М. Рабінович. Основи загальної теорії права та держави. 2001

Еще по теме 2. Загальна характеристика реалізації правових норм:

 1. 1. Загальна характеристика застосування правових норм
 2. 1. Загальна характеристика тлумачення правових норм
 3. 1. Загальна характеристика правових відносин
 4. 1. Загальна характеристика правової норми
 5. 1. Загальна характеристика правотворчості
 6. 3. Загальна характеристика законності та правопорядку
 7. § 2. Конституційно-правові норми: загальна характеристика .
 8. 1. Загальна характеристика правомірної поведінки
 9. 1. Загальна характеристика правопорушень
 10. § 5. Конституційно-правові відносини і їх загальна характеристика
 11. 3. Загальна характеристика правозастосовної діяльності
 12. 1. Правовая сила гражданско-правовых норм
 13. § 2. Загальна характеристика виборчої системи та її принципи
 14. 1. Загальна характеристика механізму держави
 15. § 2.2. Загальна характеристика джерел трудового права
 16. § 13.1. Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності
 17. 2. Загальна характеристика апарату та органів держави
 18. Глава 16 СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА