<<
>>

1. Загальна характеристика правових відносин

Правове відношення — це передбачене юридичною нормою ідеологічне суспільне відношення, яке виражається у взаємних юридичних правах і обов'язках суб'єктів права.

Соціальне призначення правовідносин — створювати суб'єктам права конкретні соціальні можливості для задоволення певних їхніх потреб або власними діями, або діями інших суб'єктів. Такі можливості й забезпечуються налагодженням суспільних зв'язків у вигляді взаємних юридичних прав і обов'язків відповідних суб'єктів.

Види правовідносин:

1) за галузевою ознакою — конституційні, цивільні, трудові, кооперативні, сімейні, кримінальні та ін.;

2) залежно від визначеності кількості суб'єктів — загальні (кількість уповноважених або зобов'язаних суб'єктів не визначена), конкретні (кількість зазначених суб'єктів точно визначена);

3) за кількісним складом суб'єктів — прості (правовідносини лише між двома суб'єктами), складні (правовідносини між трьома і більше суб'єк-тами);

4) залежно від елемента юридичної норми (диспозиції або санкції), на основі якого виникають правовідносини,— регулятивні, охоронні;

5) за характером поведінки зобов'язаного суб'єкта — активні (зобов'язаний суб'єкт мусить вчинити певні дії), пасивні (зобов'язаний суб'єкт повинен утриматися від вчинення тих чи інших дій);

6) залежно від розподілу прав та обов'язків між сторонами правовідношення — односторонні (кожна зі сторін має або права, або обов'язки), двосторонні (кожна зі сторін має як права, так і обов'язки)

<< | >>
Источник: П.М. Рабінович. Основи загальної теорії права та держави. 2001

Еще по теме 1. Загальна характеристика правових відносин:

 1. § 5. Конституційно-правові відносини і їх загальна характеристика
 2. 1. Загальна характеристика застосування правових норм
 3. 1. Загальна характеристика тлумачення правових норм
 4. 2. Загальна характеристика реалізації правових норм
 5. 1. Загальна характеристика правової норми
 6. 3. Загальна характеристика законності та правопорядку
 7. 1. Загальна характеристика правотворчості
 8. 1. Загальна характеристика правомірної поведінки
 9. § 2. Конституційно-правові норми: загальна характеристика .
 10. 3. Загальна характеристика правозастосовної діяльності
 11. 1. Загальна характеристика правопорушень
 12. § 2. Загальна характеристика виборчої системи та її принципи
 13. 1. Загальна характеристика механізму держави
 14. § 2.2. Загальна характеристика джерел трудового права
 15. § 13.1. Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності
 16. 2. Загальна характеристика апарату та органів держави
 17. Глава 16 СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
 18. 11.4. Юридична відповідальність за трудовим правом України. Загальна характеристика та підстави
 19. Тема 21 Правове регулювання суспільних відносин та його ефективність
 20. У чому полягає зміст цивільно-правових відносин?