<<
>>

1. Загальна характеристика правотворчості

Правові (юридичні) норми, система яких утворює об'єктивне юридичне право як особливе соціальне явище, виникають внаслідок свідомої цілес-прямованої діяльності державних органів (а іноді й деяких інших суб'єктів). Цю діяльність відображають поняттям правотворчості.

Правотворчість — це діяльність компетент них державних органів, уповноважених державою громадських об'єднань, трудових колективів або (у передбачених .законом випадках) всього народу чи його територіальних спільностей із встанов лення, зміни чи скасування юридичних норм.

Соціальне призначення правотворчості — встановлювати стандарти, еталони, взірці поведінки учасників суспільної життєдіяльності, тобто моделювати суспільні відносини, які, з позицій держави, є припустимі, бажані або необхідні (обов'язкові чи заборонені).

Йдеться, ще раз підкреслимо, не про «дарування» громадянам (чи іншим суб'єктам) певних можливостей, благ і, отже, не про творення прав людини, які є «природженими» і мусять бути невідчу-жуваними.

Мається на увазі формування саме об'єктивного юридичного права («юридична правотворчість») у схарактеризованому вище значенні цього поняття.

Види правотворчості:

1) за суб'єктами — правотворчість державних органів, правотворчість громадських об'єднань (які уповноважені державою на встановлення правових норм), правотворчість трудових колективів, правотворчість народу (дорослого населення країни) або територіальної спільності — референдум;

2) за способом формування юридичних норм — встановлення юридичних норм, санкціонування

(схвалення і загальнообов'язкове забезпечення не-юридичних правил поведінки, що існували раніше).

<< | >>
Источник: П.М. Рабінович. Основи загальної теорії права та держави. 2001

Еще по теме 1. Загальна характеристика правотворчості:

 1. 1. Загальна характеристика правової норми
 2. 1. Загальна характеристика правопорушень
 3. § 2. Загальна характеристика виборчої системи та її принципи
 4. § 2. Конституційно-правові норми: загальна характеристика .
 5. 3. Загальна характеристика правозастосовної діяльності
 6. 1. Загальна характеристика тлумачення правових норм
 7. 1. Загальна характеристика застосування правових норм
 8. 1. Загальна характеристика механізму держави
 9. 1. Загальна характеристика правових відносин
 10. 1. Загальна характеристика правомірної поведінки
 11. 3. Загальна характеристика законності та правопорядку
 12. § 5. Конституційно-правові відносини і їх загальна характеристика
 13. 2. Загальна характеристика апарату та органів держави
 14. 2. Загальна характеристика реалізації правових норм
 15. § 2.2. Загальна характеристика джерел трудового права
 16. § 13.1. Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності
 17. Глава 16 СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
 18. 11.4. Юридична відповідальність за трудовим правом України. Загальна характеристика та підстави