<<
>>

2. Загальна характеристика апарату та органів держави

Органи держави, як правило, утворюють єдину внутрішньо узгоджену систему, яку, зважаючи на її специфіку у механізмі держави в цілому, слід відобразити окремим, спеціальним поняттям — «апарат держави» («державний апарат»).

Апарат держави (державний апарат) — це система всіх органів держави, які виконують її завдання та функції.

Орган держави — це структурно організований колектив державних службовців (або один державний службовець), котрі наділені владними повноваженнями та необхідними матеріальними засобами для виконання певних завдань і функцій держави.

Види органів держави розрізняються:

1) за місцем у системі державного апарату:

а) первинні — створюються шляхом прямого волевиявлення всього (або певної частини) населення й уособлюють суверенітет держави; б) вторинні — всі інші органи, які створюються первин-ними, походять від них, їм підзвітні;

2) за змістом або напрямком державної діяльності: а) органи законодавчої влади', б) глава держави; в) органи державного управління (виконавчої влади); г) судові органи; д) органи контрольно-наглядові;

3) за способом утворення: а) виборні; б) призначувані; в) ті, що успадковуються;

4) за часом функціонування: а) постійні;

б) тимчасові;

5) за складом: а) одноособові; б) колегіальні;

6) за територією, на яку поширюються їхні повноваження: а) загальні (центральні); б) місцеві (локальні).

До державних органів долучаються органи місцевого самоврядування, які на локальному рівні виконують переважно юридичними засобами низку владних функцій, хоча формально вони не вважаються офіційними представниками (органа-ми) держави.

Це так звані муніципальні органи.

Первинні муніципальні органи утворюються (обираються) громадянами, що проживають у межах певної адміністративно-територіальної одиниці (тобто певною територіальною спільністю). Вони теж тією чи іншою мірою задіюються до виконання державних завдань і функцій.

<< | >>
Источник: П.М. Рабінович. Основи загальної теорії права та держави. 2001

Еще по теме 2. Загальна характеристика апарату та органів держави:

 1. 1. Загальна характеристика механізму держави
 2. Тема 7 Механізм та апарат держави
 3. 4. Форми взаємодії органів держави з громадськими об'єднаннями і трудовими колективами
 4. 1. Загальне поняття й ознаки держави
 5. 1. Загальна характеристика правотворчості
 6. 1. Загальна характеристика правової норми
 7. 1. Загальна характеристика правопорушень
 8. 1. Загальна характеристика правомірної поведінки
 9. 1. Загальна характеристика застосування правових норм
 10. 3. Загальна характеристика законності та правопорядку
 11. § 2. Загальна характеристика виборчої системи та її принципи
 12. § 2. Конституційно-правові норми: загальна характеристика .
 13. 3. Загальна характеристика правозастосовної діяльності
 14. 2. Загальна характеристика реалізації правових норм
 15. § 5. Конституційно-правові відносини і їх загальна характеристика
 16. 1. Загальна характеристика тлумачення правових норм