<<
>>

5. Юридичні гарантії законності

Юридичні гарантії законності — це передбачені законом спеціальні засоби впровадження охорони і, в разі порушення, відновлення законності.

Види юридичних гарантій законності:

1) за найближчими цілями — превентивні, або попереджувальні, (спрямовані на запобігання правопорушенням); відновлювальні (спрямовані на усунення чи відшкодування негативних наслідків правопорушень);

2) за суб'єктами застосування гарантій — парламентські, президентські, судові, прокурорські, муніципальні, адміністративні (управлінські), контрольні;

3) за характером юридичної діяльності — пра-вотворчі; правороз'яснювальні; правозастосовні; правореалізаційні;

4) за онтологічним статусом у правовій системі — нормативно-документальні (норми права, а також роз'яснювальні (інтерпретаційні) юридичні акти загального характеру); індивідуально-документальні (правозастосовні акти, спеціально спрямовані на забезпечення та охорону законності, а також роз'яснювальні юридичні акти індивідуального характеру); діяльнісні (діяльність певних суб'єктів щодо: а) застосування юридичних норм; б) реалізації нормативних та правозастосовних актів, що гарантують законність).

<< | >>
Источник: П.М. Рабінович. Основи загальної теорії права та держави. 2001

Еще по теме 5. Юридичні гарантії законності:

 1. 4. Загальносоціальні гарантії законності
 2. 3. Загальна характеристика законності та правопорядку
 3. 4. Юридичні факти
 4. Тема 8. Юридичні особи
 5. 5. Юридичні властивості нормативно-правових актів
 6. Тема 8. Юридичні особи
 7. Тема: Юридичні особи
 8. 4. Гарантії захисту інвестицій
 9. § 2. Функції, принципи та юридичні властивості Конституції України
 10. Тема 16 Правові (юридичні) норми
 11. 10.4. Гарантії та компенсації
 12. § 12. Гарантії конституційних прав і свобод людини і громадянина
 13. Тема 4. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ІНВЕСТИЦІЙ
 14. § 3. Механізм та гарантії реалізації прав національних меншин в Україні
 15. § 3. Гарантії діяльності Уповноваженого з прав людини
 16. § 14.2. Гарантії прав працівників на охорону здоров'я на виробництві
 17. 12.2. Загальні гарантії прав працівників на охорону праці
 18. Які є гарантії захисту прав покупця за договором роздрібної купівлі-продажу?
 19. 2. Юридичні підстави укладання договору підряду на будівництво (капітальне будівництво)