<<
>>

3. Внутрішні завдання і функції держав соціально-демократичної орієнтації

У гуманітарній сфері: Завдання:

- забезпечити кожній людині належні умови життя на засадах свободи, справедливості і солідарності.

Функції:

- гуманітарна (забезпечення, охорона і захист основних прав людини);

- екологічна (охорона природного середовища);

- соціальна (охорона і відновлення здоров'я, соціальне забезпечення та ін.);

- культурно-виховна (освіта, виховання, розвиток культури тощо).

В економічній сфері: Завдання:

- сприяти формуванню соціально орієнтованої ефективної ринкової економіки.

Функції:

- господарсько-стимулююча (створення умов для розвитку виробництва на основі рівноправного визнання й захисту різних форм власності на засоби виробництва);

- господарсько-організаторська (програмування та організація виробництва на державних підприємствах, розпорядження об'єктами державної власності);

- науково-організаторська (організація і стимулювання наукових досліджень).

У політичній сфері: Завдання:

- створювати умови для формування і діяльності органів державної влади на засадах демократії, тобто,відповідно до безперешкодного волевиявлення більшості народу в умовах вільної діяльності різноманітних громадських об'єднань.

Функції:

- створення демократичних умов, інститутів для вільного виявлення і врахування інтересів різних соціальних груп, зокрема для діяльності різноманітних політичних партій та інших громадських об'єднань (демократизаторська функція);

- забезпечення умов для збереження і розвитку національної самобутності корінної та всіх інших націй, що проживають на території держави (національно-забезпечувальна функція);

- охорона і захист державно-конституційного ладу, законності та правопорядку (охоронна функція).

<< | >>
Источник: П.М. Рабінович. Основи загальної теорії права та держави. 2001
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме 3. Внутрішні завдання і функції держав соціально-демократичної орієнтації:

 1. 4. Зовнішні функції держав соціально-демократичної орієнтації
 2. 3. Правотворчість держав соціально-демократичної орієнтації
 3. 2. Поняття і види держав соціально-демократичної орієнтації
 4. 3. Принципи і риси апарату держав соціально-демократичної орієнтації.
 5. Тема 5 Сутність сучасних держав соціально-демократичної орієнтації
 6. 3. Перехідний тип права соціально-демократичної орієнтації
 7. ЧАСТИНА ДРУГА СУЧАСНІ ДЕРЖАВИ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ (ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА)
 8. 3. Політична система суспільства соціально-демократичної орієнтації
 9. Тема 13 Історична типологія об'єктивного юридичного права. Сутність права соціально-демократичної орієнтації
 10. 15.2. Мета, завдання, функції та принципи міжнародного трудового права
 11. Тема 4 Поняття, соціальна сутність і причини виникнення держави. Види держав за їх сутністю
 12. § 11.2. Внутрішній трудовий розпорядок
 13. 11.2. Внутрішній трудовий розпорядок на підприємствах, в установах та організаціях
 14. Частина III Завдання для практичних занять