<<
>>

Тема 20 Юридична відповідальність за правопорушення

Усі попередні теми третьої частини курсу були присвячені висвітленню нормальних, позитивних, бажаних юридичних явищ і процесів. Проте, як відомо, в ряді випадків у таких процесах — зокрема, в реалізації та застосуванні юридичних норм — трапляються відхилення. Загальнотеоретичній характеристиці таких «збоїв» (їх сутності, причин та юридичних наслідків) і присвячено дану тему.

Вага знань з цього питання досить різнопланова. Зокрема, такі знання допомагають більш чітко відрізнити юридично дозволену, правомірну поведінку від поведінки юридично забороненої, а це є неодмінною умовою безконфліктної участі у суспільному житті.

Вони також — і це не менш важливо — озброюють загальними критеріями правильності та ефективності застосування такого грізного важелю впливу на поведінку людей, як юридична відповідальність, сприяють виробленню вмінь, навичок її законного і справедливого застосування щодо правопорушників .

Значну роль також відіграє засвоєння матеріалу розділу для самовиховання належної правосвідо-мості, для попередження, профілактики протиправних вчинків.

<< | >>
Источник: П.М. Рабінович. Основи загальної теорії права та держави. 2001

Еще по теме Тема 20 Юридична відповідальність за правопорушення:

 1. 3. Юридична відповідальність
 2. § 12.1. Юридична відповідальність за порушення трудової дисципліни
 3. 11.4. Юридична відповідальність за трудовим правом України. Загальна характеристика та підстави
 4. ВНУТРІШНІЙ ТРУДОВИЙ РОЗПОРЯДОК ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТРУДОВИМ ПРАВОМ
 5. Тема 22 Правознавство (юридична наука): загальнотеоретична характеристика
 6. Тема 24. Відповідальність за порушення зобов’язань
 7. Тема 24. Відповідальність за порушення зобов’язання
 8. Тема 11 Об'єктивне юридичне право та інші соціальні регулятори
 9. Тема 12 Об'єктивне юридичне право у соціальній системі суспільства
 10. Тема 9 Права людини і суб'єктивне юридичне право
 11. 3. Суб'єктивне юридичне право та юридичний обов'язок
 12. Тема 13 Історична типологія об'єктивного юридичного права. Сутність права соціально-демократичної орієнтації