<<
>>

Тема 19 Тлумачення правових норм

Ґрунтовне засвоєння теоретичних положень щодо тлумачення юридичних норм становить одну з необхідних умов правильного з'ясування змісту таких норм як при їх вивченні (зокрема, при здобутті юри-дичної освіти), так і при застосуванні або ж реалізації.

Знання теорії тлумачення права слугує інтелектуальною базою, основою для практичного оволодіння різноманітними методами, способами, прийомами встановлення точного змісту законів, інших нормативно-правових актів.

Отже, положення, ідеї, висновки даної теми курсу загальної теорії права і держави мають прямий вихід в юридичну практику, здатні позитивно впливати на неї.

<< | >>
Источник: П.М. Рабінович. Основи загальної теорії права та держави. 2001

Еще по теме Тема 19 Тлумачення правових норм:

 1. 1. Загальна характеристика тлумачення правових норм
 2. Тема 18 Застосування правових норм
 3. Тема 17 Правомірна поведінка і реалізація правових норм. Законність та правопорядок
 4. 1. Правовая сила гражданско-правовых норм
 5. 2. Загальна характеристика реалізації правових норм
 6. 4. Види правових норм
 7. 6.3. Толкование правовых норм
 8. 1. Загальна характеристика застосування правових норм
 9. 5. Толкование гражданско-правовых норм
 10. 2. Поняття та види інвестиційно-правових норм
 11. § 5. Правовая сила и порядок применения норм гражданского законодательства