<<
>>

Тема 10 Правові відносини

Засвоєння теоретичних положень даної теми сприятиме оволодінню регулятивно-юридичними механізмами, котрі функціонують у практичному житті, зокрема, формуванню вмінь і навичок спеціально-юридичного аналізу конкретних ситуацій, фактів, відносин. А такий аналіз — неодмінна умова правильного використання різноманітних

юридичних засобів (насамперед конкретних прав та обов'язків) для безперешкодного, безконфліктного досягнення особистісно і суспільно корисних цілей, для здійснення і захисту прав людини та інших учасників суспільного життя.

<< | >>
Источник: П.М. Рабінович. Основи загальної теорії права та держави. 2001

Еще по теме Тема 10 Правові відносини:

 1. Як класифікують цивільно-правові відносини?
 2. § 5. Конституційно-правові відносини і їх загальна характеристика
 3. 15.5. Міжнародно-правові стандарти у сфері праці та трудових відносин
 4. Які правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у відносинах, що регулюються цивільним законодавством?
 5. Тема 21 Правове регулювання суспільних відносин та його ефективність
 6. Тема 38.Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин
 7. Тема 16 Правові (юридичні) норми
 8. Тема 18. Цивільно-правове регулювання відносин, пов’язаних з творчою діяльністю
 9. Тема 18. Цивільно-правове регулювання відносин, пов’язаних з творчою діяльністю
 10. Тема 21. Правові засоби індивідуалізації учасників товарного обороту, товарів і послуг
 11. Тема 21. Правові засоби індивідуалізації учасників товарного обороту, товарів і послуг
 12. Тема 40. Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин. Зобов’язання щодо здійснення фінансових послуг