<<
>>

Тема З Правова держава як гарант здійснення та захисту прав людини — загальнолюдський соціально-політичний ідеал

Практичне значення концепції правової держави зумовлюється тим, що вона концентрує, втілює прогресивні здобутки людства у державно-правовій сфері. Вже саме поняття правової держави є загаль-ноцивілізаційним надбанням, загальнолюдською цінністю політико-юридичної практики.

До цієї концепції звертаються зараз у найрізноманітніших ситуаціях, зокрема при:

організації політичних партій, інших громадських об'єднань, формулюванні їх політичних вимог, розробці програмних документів;

проведенні публічних політичних акцій — виборів, мітингів, демонстрацій, заснуванні друкованих органів тощо;

виданні та застосуванні законів.

Концепція правової держави дає відправні гуманістичні орієнтири для вдосконалення й розвитку сучасної демократичної держави (зокрема, в Украї-ні), спрямовує відповідним чином основні напрямки діяльності різноманітних державних органів.

Ця концепція може слугувати громадянам як ідеологічне джерело їхніх очікувань і сподівань стосовно держави, для обґрунтування побажань, рекомендацій, вимог щодо її правової політики.

<< | >>
Источник: П.М. Рабінович. Основи загальної теорії права та держави. 2001

Еще по теме Тема З Правова держава як гарант здійснення та захисту прав людини — загальнолюдський соціально-політичний ідеал:

 1. Тема: Здійснення цивільних прав та виконання обов’язків. Захист цивільних прав. Цивільно-правова відповідальність
 2. Тема 14. Здійснення та захист особистих немайнових прав
 3. Тема 14. Здійснення та захист особистих немайнових прав
 4. 3. Міжнародно-правові засоби, спрямовані на здійснення і захист прав нації
 5. 4. Міжнародно-правові засоби, призначені для забезпечення і захисту основних прав людини
 6. ЧАСТИНА ПЕРША ПРАВА ЛЮДИНИ І ПРАВОВА ДЕРЖАВА (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ)
 7. Тема 4 Поняття, соціальна сутність і причини виникнення держави. Види держав за їх сутністю
 8. 3. Політична система суспільства соціально-демократичної орієнтації
 9. Тема 4. Здійснення цивільних прав і виконання обов’язків
 10. Тема 5. Захист цивільних прав та інтересів
 11. Тема 4. Здійснення цивільних прав і виконання обов’язків
 12. Тема 5. Захист цивільних прав та інтересів
 13. § 2. Правовий статус Уповноваженого з прав людини
 14. 1. Майбутня держава соціально-демократичного типу: сутність і передумови
 15. 3. Правова держава як держава соціальної демократії
 16. Тема 40. Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин. Зобов’язання щодо здійснення фінансових послуг
 17. § 11. Обмеження прав людини і громадянина. Права людини в умовах надзвичайного стану
 18. ЧАСТИНА ДРУГА СУЧАСНІ ДЕРЖАВИ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ (ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА)
 19. § 1. Уповноважений з прав людини в механізмі забезпечення прав особи