<<
>>

Тема 17 Правомірна поведінка і реалізація правових норм. Законність та правопорядок

Практичне значення наукових уявлень з питань правореалізуючої діяльності зумовлюється насамперед її універсальною поширеністю, життєвою необхідністю для всіх і кожного — адже жодна лю-дина або група людей у сучасному суспільстві не можуть її уникнути.

Проте результативність правореалізуючої діяльності, її ефективність та інші бажані показники без-посередньо залежать від дотримання низки умов і вимог, від рівня досконалості вмінь та навичок здійснення найрізноманітніших правореалізуючих вчинків, акцій, операцій. Формуванню саме таких умінь і навичок активно сприятимуть теоретичні положення, викладені у даній темі.

Окрім того, викладений теоретичний матеріал покликаний озброїти всіх громадян, насамперед професійних юристів, а також інших службових осіб, чіткими критеріями, орієнтирами правомірності поведінки. Важливо, щоб ці орієнтири (зокрема, принципи соціально-демократичної законності) не тільки засвоювалися теоретично, а й беззастережно, неухильно запроваджувалися у практику.

Цьому найбільше сприятимуть положення про юридичні гарантії законності, оскільки засвоєння саме таких положень — неодмінна умова вироблення практичних навичок забезпечення та захисту законності.

<< | >>
Источник: П.М. Рабінович. Основи загальної теорії права та держави. 2001

Еще по теме Тема 17 Правомірна поведінка і реалізація правових норм. Законність та правопорядок:

 1. Тема 19 Тлумачення правових норм
 2. Тема 18 Застосування правових норм
 3. 1. Правовая сила гражданско-правовых норм
 4. 2. Загальна характеристика реалізації правових норм
 5. 4. Види правових норм
 6. 1. Загальна характеристика застосування правових норм
 7. 6.3. Толкование правовых норм
 8. 5. Толкование гражданско-правовых норм
 9. 2. Поняття та види інвестиційно-правових норм
 10. § 5. Правовая сила и порядок применения норм гражданского законодательства
 11. 1. Загальна характеристика тлумачення правових норм
 12. 1. Загальна характеристика правомірної поведінки
 13. 4. Застосування правових норм за аналогією у разі прогалини в законодавстві
 14. § 4. Реалізація Конституції України