<<
>>

Тема 4 Поняття, соціальна сутність і причини виникнення держави. Види держав за їх сутністю

Значення відомостей, котрі подаються у даній темі, зумовлюється насамперед тим, що вони мають бути неодмінним складовим елементом світоглядних уявлень кожної людини: адже зараз у світі фактично відсутні суспільства, в яких не було б держави, які існували поза нею. Тому кожна людина, вступаючи у взаємовідносини з державою, її органами, посадовими особами, повинна мати правильні, науково обґрунтовані уявлення щодо природи, сутності цього надзвичайно важливого, практично значущого соціального явища.

<< | >>
Источник: П.М. Рабінович. Основи загальної теорії права та держави. 2001

Еще по теме Тема 4 Поняття, соціальна сутність і причини виникнення держави. Види держав за їх сутністю:

 1. Тема 5 Сутність сучасних держав соціально-демократичної орієнтації
 2. 3. Види типів держав за їх сутністю
 3. 1. Майбутня держава соціально-демократичного типу: сутність і передумови
 4. 2. Поняття і види держав соціально-демократичної орієнтації
 5. § 21.1. Поняття трудових спорів, їх види та причини виникнення
 6. Тема 13 Історична типологія об'єктивного юридичного права. Сутність права соціально-демократичної орієнтації
 7. Тема З Правова держава як гарант здійснення та захисту прав людини — загальнолюдський соціально-політичний ідеал
 8. Тема 3. Поняття, елементи та види цивільних правовідносин
 9. Тема 3. Поняття, елементи та види цивільних правовідносин
 10. 2. Виникнення держави
 11. § 1. Сутність і місце політичних партій і громадських організацій у політичній системі України
 12. Тема 10. Правочини: поняття, види. Умови чинності правочинів
 13. Тема 10. Правочини: поняття, види. Умови чинності правочину
 14. 3. Правотворчість держав соціально-демократичної орієнтації
 15. Тема 22. Поняття зобов’язання. Виникнення та припинення зобов’язань