<<
>>

Тема 12 Об'єктивне юридичне право у соціальній системі суспільства

Положення, викладені у даному розділі, продовжують розкривати місце і роль права у суспільному житті, виявляють різноманітні зв'язки, залежності права з деякими найзвичайнішими суспільними явищами, які його «оточують», дають можливість глибше зрозуміти сутність, призначення і дієвість об'єктивного юридичного права. А таке розуміння сприяє більш ефективному, обґрунтованому, успішному здійсненню будь-якої практичної діяльності, так чи інакше пов'язаної з правовим регулюванням суспільних відносин. Отже, знання зазначених положень, які мають бути складовою частиною світоглядних уявлень кожної людини, становлять теоретико-методологічний фундамент вироблення й використання вмінь та навичок практичної юридичної діяльності.

<< | >>
Источник: П.М. Рабінович. Основи загальної теорії права та держави. 2001

Еще по теме Тема 12 Об'єктивне юридичне право у соціальній системі суспільства:

  1. Тема 11 Об'єктивне юридичне право та інші соціальні регулятори
  2. Тема 9 Права людини і суб'єктивне юридичне право
  3. 1. Право як волевиявлення держави. Об'єктивне і суб'єктивне юридичне право
  4. Тема 8 Держава у політичній системі суспільства
  5. 3. Суб'єктивне юридичне право та юридичний обов'язок
  6. 2. Об'єктивне юридичне право та правосвідомість
  7. Тема 13 Історична типологія об'єктивного юридичного права. Сутність права соціально-демократичної орієнтації
  8. 2. Основні принципи об'єктивного юридичного права
  9. Тема 14 Правотворчість. Зовнішні форми об'єктивного права
  10. Тема 22 Правознавство (юридична наука): загальнотеоретична характеристика